Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tiếp và làm việc với Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững (ISLA)

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2017, các chuyên gia của ISLA đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

Về phía ISLA gồm có:bà Claudia Schlangen – Quản lý chương trình cảnh quan bền vững ISLA toàn cầu; ông Châu Quốc Huy – Quản lý chương trình ISLA tại Việt Nam; bà Phạm Thùy Dương – cán bộ IDH.

Đại diện WASI: ông Trương Hồng – Quyền Viện trưởng, ông Nguyễn Văn Thường – Phó Viện trưởng cùng các lãnh đạo các phòng ban, bộ môn trực thuộc WASI.

Ban lãnh đạo WASI trao đổi và làm việc với Đoàn Chuyên gia ISLA 

Tại buổi làm việc: Đại diện nhóm nghiên cứu của WASI đã trình bày báo cáo kết quả hợp phầnkhảo sát các mô hình nông lâm kết hợp tại Tây Nguyên trong năm 2016; Lãnh đạo hai bên đã cùng nhau trao đổi về kết quả hợp phần khảo sát mô hình trồng xen trong vườn cà phê tại Tây Nguyên; Thảo luận cách thức sử dụng kết quả tài liệu khảo sát và các hoạt động tiếp theo liên quan đến hợp tác giữa hai đơn vị.

WASI mong muốn trong thời gian tới ISLA sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí để WASI nghiên cứu mật độ trồng xen các loại cây trong vườn cà phê có hiệu quả kinh tế và môi trường cao nhất; hoàn thiện quy trình trồng xen các loại cây có giá trị trong vườn cà phê để cây cà phê phát triển bền vững, đồng thời nâng cao thu nhập cho người sản xuất cà phê tại Tây Nguyên.