Lễ công bố trao Quyết định Bổ nhiệm Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(14/06/2019)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền Viện trưởng Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho ông Trần Vinh, Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Tham dự buổi…