Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020(20/07/2020)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của Lãnh đạọ các Phòng,…