Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây hồ tiêu(01/11/2021)

Nguyễn Thị Phương Uyên, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây hồ tiêu Căn cứ vào Quyết định số 816-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc kết nạp đảng viên. Được sự cho phép của Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Chi…