Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(19/07/2019)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá những kết quả mà Viện đã đạt được đồng thời nêu…