Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên  Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu điện tử, sách và tài liệu về Hồ tiêu mới trong tháng 11 năm 2018 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang…

Danh sách tài liệu mới tháng 7/2018(19/07/2018)

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách tài liệu mới tháng 7 năm 2018 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/Trang web 1 Ebook: Luận văn Tiến sĩ về Sinh Học – Ngành Di truyền học Nhiều tác giả 1984 – 2017   2 Ebook: Luận văn Tiến sĩ về…

Danh sách tài liệu mới Quý II/2018(22/06/2018)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách tài liệu mới quý II năm 2018 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/Trang web Số trang 1 Hệ thống Quản lý an toàn sinh học cây trồng biến đổi…

Danh sách thư viện điện tử Nông nghiệp và Trồng trọt(28/02/2018)

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu điện tử mới về Mô hình kết hợp, Sử dụng đất, Nông nghiệp và trồng trọt (Tiếng Việt và Tiếng Anh) như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang   Mô hình kết hợp      …

Danh sách tài liệu điện tử mới về Kỹ thuật – Công nghệ nông nghiệp tháng 1/2018(31/01/2018)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu điện tử mới về Kỹ thuật – Công nghệ nông nghiệp tháng 1 năm 2018 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang 1 Bản tin nội bộ Chương trình nông thôn miền…

Clip video: Nhà khoa học liên kết doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân Tây Nguyên(16/11/2017)

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2017, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón và canh tác cây trồng giai đoạn 2017 – 2012 giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Công ty Bình Điền) đã được tổ chức tại hội trường WASI.
Lễ ký kết sẽ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị lên tầm cao mới, phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực và đáp ứng tốt hơn mục tiêu của hai bên, đưa hai đơn vị có một tương lai phát triển hết sức tốt đẹp, hướng tới sự thịnh vượng cho nông dân, cho đất nước, đóng góp thiết thực cho công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới.

Hình ảnh một số giống Bơ(04/10/2017)

Giống bơ booth 7 Giống bơ Booth 7 Giống bơ Reed Giống bơ Reed Giống bơ TA1 Giống bơ TA40 Giống bơ TA40