Danh sách tài liệu mới quý III năm 2017(13/09/2017)

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu mới về lĩnh vực bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng Fusarium phòng thí nghiệm và các tài liệu của nhà xuất bản CABI trong quí III năm 2017 như sau: Danh sách tài liệu mới bổ sung quí III năm 2017 TT Tên tài liệu Tác giả…

DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI NHẬP QUÝ II NĂM 2017(08/08/2017)

     Nguyễn Thị Thanh Thúy      Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu mới về lĩnh vực lâm nghiệp, khoa học đất, nông nghiệp trong quý II năm 2017 như sau:

DANH SÁCH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ CÀ PHÊ(08/02/2017)

ThS. Đào Thị Lan Hoa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Tính đến năm 2015, có 40 Tiêu chuẩn Quốc gia về cà phê đã được ban hành, trong đó có 17 tiêu chuẩn được thay thế các tiêu chuẩn trước đây không còn phù hợp. Danh sách cụ thể như sau: Danh sách tiêu chuẩn Quốc gia về cà phê đã ban hành (1990 – 2015)

Ảnh chăn nuôi – đồng cỏ(03/03/2016)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ GIỐNG BÒ CAO SẢN : Bò lai F Brahman Bò lai F1 Drought Master Bò lai F1 Red Angus HÌNH ẢNH VỀ BÒ VỖ BÉO: HÌNH ẢNH LỢN RỪNG LAI F1 :     HÌNH ẢNH LỢN SÓC :     CÁC MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ : Mô hình bò lai Zêbu:  Mô hình chăn nuôi bò sữa:  Mô hinh nuôi bò dưới tán…