Nghiệm thu Dự án cấp tỉnh “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa tại Gia Lai”(20/06/2022)

                     ThS Nguyễn Bá Huy                                          Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu      Chiều ngày 09 tháng 06 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (Sở KH&CN tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nghiệm thu Dự án cấp tỉnh “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa tại Gia Lai”, do Trung tâm Nghiên cứu và…

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ(18/01/2022)

Đặng Thị Thắm, Đào Thị Lan Hoa Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế  Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: “Sản xuất thử các giống cà phê vối chín…

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp nhà nước(18/01/2022)

Đào Thị Lan Hoa, Đinh Thị Tiếu Oanh, Đặng Thị Thắm Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê vối chất lượng cao cho các vùng trồng…

Hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của mô hình cà phê vối ứng dụng gói kỹ thuật canh tác bền vững(20/12/2021)

Đinh Thị Nhã Trúc và Hoàng Thị Ái Duyên Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Mặc dù đứng thứ 2 thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê nhưng giá trị mà cà phê mang lại cho Việt Nam vẫn chưa cao. Hệ thống sản xuất cà phê vẫn tiềm ẩn yếu tố kém bền vững do tình trạng sử dụng giống cũ, lãng…

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cho cây bơ tại Tây Nguyên(21/09/2021)

Lâm Minh Văn, Hoàng Mạnh Cường, Trần Văn Phúc, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Vân Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tây Nguyên có điều kiện sinh thái rất thích hợp cho bơ, là cây ăn quả thế mạnh của vùng. Theo số liệu của Sở NN & PTNT các tỉnh năm 2018, Tây Nguyên có 10.974 ha trồng bơ, trong đó…