Lễ ký kết hợp tác xây dựng mô hình sản xuất bền vững trên cây ăn trái, cà phê và hồ tiêu

TS. Trần Vinh

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Ngày 19/04/2021 tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, Công ty Khử trùng Việt Nam (VFC) và Công ty Syngenta Việt Nam (Syngenta Việt Nam) phối hợp với Viện Nghiên cứu Cây Ăn quả Miền Nam (SOFRI), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Đài Phát thanh Truyền hình (Đài PTTH) Đồng Tháp tổ chức Lễ ký kết hợp tác xây dựng mô hình sản xuất bền vững trên cây ăn trái, cà phê và hồ tiêu. Tham dự Lễ ký kết gồm có: ông Trịnh Công Cứ – Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các phòng ban, các đại lý của VFC; ông Trần Thanh Vũ – Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các phòng ban, đại diện các khu vực, các đại lý của Công ty Syngenta; TS. Võ Hữu Thoại – Viện trưởng SOFRI; TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI;Các Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN và PTNT), Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN), Đài PTTH tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện bà con nông dân tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp.        

Hình 1: Lãnh đạo VFC, Syngenta Việt Nam, SOFRI, WASI, Sở NN và PTNT Đồng Tháp, Sở KHCN Đồng Tháp và Đài PTTH Đồng Tháp tham dự Lễ ký kết

            Công ty Syngenta Việt Nam và Công ty VFC cùng hợp tác với Viện Nghiên cứu Cây Ăn quả Miền Nam và Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đưa ra chương trình “Kết nối bền vững” nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, đặc biệt là cây ăn trái, cà phê và hồ tiêu. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất cây ăn quả, cà phê và hồ tiêu hiện nay; Giúp bà con nông dân có những giải pháp quản lý dịch hại an toàn và hiệu quả, từ đó mang lại thu nhập cao và đời sống sung túc hơn./.

Hình 2. TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI ký kết hợp tác với VFC và Syngenta Việt Nam