Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(01/06/2020)

ThS. Châu Thị Minh Long, Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp   Từ ngày 24 – 27/5/2020, đoàn công tác của Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Quốc tế (ICRAF) đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) trong khuôn khổ của chương trình hợp tác nghiên cứu về đánh giá chiến lược và lập kế hoạch nâng cao…

Công ty Cổ phẩn VNIFM ký kết Hợp Đồng Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật về cây bơ Hass với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(02/03/2020)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Ngày 28 tháng 02 năm 2020, thông qua Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Nước ngoài, Công ty Cổ phẩn VNIFM đã đến làm việc và ký kết Hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật về cây bơ Hass với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). Thành phần tham dự: về phía…

Họp hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu hợp tác với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền(26/02/2020)

ThS. Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Sáng ngày 25 tháng 02 năm 2020, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã họp xét duyệt các đề cương nghiên cứu hợp tác về phân bón giữa hai đơn vị trong năm 2020 – 2021.      Thành phần tham…

Tổng kết khóa thực tập của các Chuyên gia Cuba về công nghệ chọn tạo giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác cà phê tại Việt Nam năm 2019 (Từ ngày 25/07/2019 đến ngày 13/12/2019)(16/12/2019)

                                                                                   ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh Bộ môn Cây Công nghiệp      Trong khuôn khổ hợp tác của Dự án “Phát triển bền vững cà phê tại Cuba và Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020”, hằng năm Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tiếp đón đoàn chuyên gia đến từ Cuba nhằm đào tạo, thực hành về “công nghệ chọn tạo giống…

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Nước ngoài đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(30/11/2019)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ông Lê Hoàng Thế – Ủy viên Ban thường vụ, Chi hội trưởng Đồng bằng Sông Cửu Long – Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Nước ngoài (BAOOV) đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).       …

Lãnh đạo Công ty TNHH Nestle đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(21/11/2019)

     CN. Nguyễn Thị Lê Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Ngày 19/10/2019, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển cà phê bền vững giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Công ty TNHH Nestle Việt Nam (NESTLE), Ông Todd Hilton Yates – Giám đốc kỹ thuật Nestle Việt Nam đã đến thăm và làm việc…

Họp khởi động các nghiên cứu hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu  Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) tại Tây Nguyên(29/09/2019)

ThS. Châu Thị Minh Long Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp        Trong Chương trình hợp tác nghiên cứu của ACIAR tại Tây Nguyên, từ ngày 24 – 25/9/2019, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) và Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Quốc tế (ICRAF) đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiêp Tây Nguyên (WASI) tổ chức…

Đoàn Lãnh đạo Cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên(02/08/2019)

ThS. Châu Thị Minh Long Bộ môn Hệ thống Nông Lâm nghiệp        Trong chiến lược hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2017 – 2027, ACIAR Việt Nam đã xác định Tây Nguyên là một trong ba khu vực địa lý trọng tâm cho các chương trình nghiên cứu.      Từ ngày 28 – 30/7/2019, đoàn công tác của ACIAR đã đến thăm và làm việc…

Đoàn chuyên gia Cuba đến học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)(30/07/2019)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai và ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh, Bộ môn Cây Công nghiệp      Trong khuôn khổ Dự án Phát triển cà phê bền vững tại Cuba và Việt Nam 2015 – 2020, ngày 27/7/2019 vừa qua đoàn chuyên gia Cuba đã đến WASI để học tập và trao đổi kinh nghiệm về canh tác cây cà phê.      Đoàn chuyên gia gồm ông Miguel,…

Đoàn Lãnh đạo Cấp cao Cuba đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên(04/07/2019)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Ngày 03/7/2019, Đoàn Lãnh đạo Cấp cao liên Bộ Công nghiệp, Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Cuba đến tham quan và tìm hiểu kinh nghiệm của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) về quản lý chuỗi giá trị cây cà phê nhằm nâng cao giá trị cây cà phê xét…