">

NGUYÊN NHÂN GÂY THẤT THOÁT PHÂN VÔ CƠ KHI BÓN CHO CÀ PHÊ (02/04/2017)

Kết quả điều tra khảo sát trên 300 hộ nông dân trồng cà phê của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) cho thấy trong số 15 nguyên nhân có ảnh hưởng đến thất thoát phân vô cơ khi sử dụng thì xói mòn được nông dân xem là nguyên nhân quan trọng số 1 bởi vì đất trồng cà phê chủ yếu là đất dốc,…

DANH SÁCH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ CÀ PHÊ(08/02/2017)

ThS. Đào Thị Lan Hoa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Tính đến năm 2015, có 40 Tiêu chuẩn Quốc gia về cà phê đã được ban hành, trong đó có 17 tiêu chuẩn được thay thế các tiêu chuẩn trước đây không còn phù hợp. Danh sách cụ thể như sau: Danh sách tiêu chuẩn Quốc gia về cà phê đã ban hành (1990 – 2015)

GHÉP CẢI TẠO CHO VƯỜN CA CAO – GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ(08/02/2017)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Giới thiệu             Ca cao  vốn là cây thụ phấn chéo, khi trồng bằng hạt, ngay cả khi sử dụng hạt lai F1, vẫn có tỉ lệ cây phân ly nhất định cho năng suất rất kém. Vì vậy để đảm bảo cho vườn ca cao đạt năng suất cao, ổn định thì việc…

NGHIÊN CỨU VỖ BÉO BÒ LAI CAO SẢN(07/02/2017)

TS. Trương La, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. MỞ ĐẦU Lâm Đồng có thế mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt, đây cũng là một trong những địa phương áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao tầm vóc cho đàn bò thịt, tạo ra đàn bò lai có năng suất và chất lượng cao. Từ năm 2013 đến 2016,…

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA)(25/01/2017)

ThS. Đậu Thế Năm Bộ môn: Chăn nuôi & Đồng cỏ, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Giới thiệu về cây Chè đại (Trichanthera gigantea). Cây Chè đại là một cây thức ăn gia súc, gia cầm được nhập vào Việt Nam năm 1993 từ Côlômbia, đây là loại cây dễ trồng thích nghi được với nhiều điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau. Cây Chè…

TS. Trương Hồng Thông thường các khuyến cáo sử dụng phân bón thường dùng liều lượng phân ở dạng nguyên chất (chất dinh dưỡng), ví dụ đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O). Do vậy phải tính toán ra phân thương phẩm để sử dụng. 1. Trường hợp sử dụng phân đơn Ví dụ minh họa Tài liệu đề nghị bón phân cho cà phê vối kinh doanh với lượng…