Lễ ký kết hợp tác hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2021, Lễ ký kết hợp tác hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025 giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Trường Đại học Tây Nguyên (TNU) đã được tổ chức tại trụ sở WASI.

Về phía lãnh đạo WASI có TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng; TS. Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng cùng đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Bộ môn, Trung tâm.

Về phía lãnh đạo TNU có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện.

Hình 1. Đại biểu WASI và TNU tham dự lễ ký kết hợp tác hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo

Tại buổi lễ, TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI đánh giá cao kết quả đào tạo của TNU, các hoạt động hợp tác nghiên cứu và đào tạo của hai đơn vị trong thời gian qua. Lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 là cơ hội để thúc đẩy hợp tác hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo giữa hai đơn vị, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn cao, tạo ra nhiều sản phẩm nghiên cứu phục vụ sản xuất, phục vụ cho phát triển nông lâm nghiệp vùng Tây Nguyên theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng.

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng TNU phát biểu: Sự hợp tác của hai đơn vị chính thức bước sang trang mới thông qua Lễ ký kết hợp tác hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo. Hai Bên sẽ khai thác, phát huy lợi thế, tiềm năng, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu. Lễ ký kết thực sự có ý nghĩa và vai trò rất lớn đối với hai đơn vị, mong muốn kết nối để cùng phát triển, đóng góp nhiều hơn, có nhiều công bố và công trình khoa học, chuyển giao nhiều ứng dụng khoa học cho người dân, góp phần làm giàu cho vùng Tây Nguyên thân yêu.

Hình 2. TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI và TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng TNU ký kết bản ghi nhớ hợp tác hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo giữa WASI và TNU

Hai Bên cùng thống nhất hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các nội dung chính như:

Hợp tác trong hoạt động Khoa học và Công nghệ: Cùng nhau triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao về khoa học kỹ thuật; Hợp tác trong hoạt động giới thiệu, mời gọi hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật; Cùng nhau gắn kết và thúc đẩy phát triển trong các mối quan hệ quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Thường xuyên trao đổi và chia sẻ tài nguyên thông tin khoa học công nghệ giữa hai đơn vị.

Hợp tác trong đào tạo: Hai Bên thống nhất trong việc tổ chức đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ), phối hợp tổ chức đào tạo và bồi dưỡng các khóa ngắn hạn về tiêu chuẩn, kỹ thuật liên quan đến cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng lực của cán bộ hai đơn vị; Hai Bên chia sẻ tạo điều kiện về cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, vườn cây, các mô hình nông nghiệp…) để sinh viên, học viên, cán bộ thực tập, thực hành nghiên cứu và trải nghiệm.

Hình 3. Lãnh đạo WASI và TNU và đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết hợp tác hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo