ThS. Hoàng Thị Ái Duyên Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp 1. Giới thiệu Giữa các sinh vật trong tự nhiên đều có mối quan hệ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau tạo thành quần xã sinh vật. Trong đó, tồn tại một dạng quan hệ hỗ trợ khác loài trong quần xã gọi là quan hệ cộng sinh. Nói cách khác, quan hệ cộng sinh là kiểu quan hệ mà…

 

   

Thông báo cung cấp hạt giống cà phê vối lai TRS1(31/10/2018)

Hình 1 & 2. Nhãn bao bì sản phẩm Giống cà phê vối lai TRS1 Địa điểm cung cấp hạt giống Cà phê vối lai TRS1:  Hình 3. Địa điểm 1 Cửa hàng Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat. Địa chỉ: 53 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Điện thoại: (0262) 3832809 Hình 4. Địa điểm 2 Cửa hàng tại Vườn Ươm Viện Eakmat Địa chỉ:…

Khả năng sản xuất giống của một số giống cỏ chăn nuôi trồng tại Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(29/05/2018)

ThS. Đậu Thế Năm,   Bộ môn Chăn nuôi Đồng cỏ      Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã xây dựng tập đoàn cây thức ăn gia súc gồm một số giống cỏ có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với  điều kiện tại Tây Nguyên như: VA06; Panicum maximum TD58; Paspalum atratum BRA606; Stylosanthes guianensis CIAT 184. Để đáp…

Giới thiệu giống cỏ Panicum maximum cv. Mombasa trồng tại Đắk Lắk(08/01/2018)

Trong chương trình Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, năm 2017 Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ, Viện KHKT NLN Tây Nguyên đã thu thập và tuyển chọn được giống cỏ Panicum maximum cv Mombasa có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tại Đắk Lắk