DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT(29/08/2016)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên hiện đang thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật sau: Tư vấn đầu tư phát triển Nông lâm nghiệp. Tư vấn xây dựng các dự án phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tư vấn, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội môi trường các dự án phát triển nông lâm nghiệp….

Các loại hình dịch vụ khoa học kỹ thuật(28/07/2016)

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN – WASI ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT Nghiên cứu khoa học công nghệ về nông nghiệp theo đặt hàng của các doanh nghiệp, địa phương và các cá nhân có yêu cầu Xây dựng lập dự án đầu tư phát triển Nông lâm nghiệp; dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng Khảo…

BẢNG GIÁ PHÂN TÍCH MẪU ĐẤT, PHÂN BÓN VÀ CÂY TRỒNG(13/03/2016)

Việc phân tích đất để đề xuất lượng phân bón cân đối hợp lý cho các loại cây trồng là được xem như là một tiến bộ khoa học kỹ thuật và rất cần thiết trong sản xuất. Với chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về nông lâm nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên có bộ phân…