Kỹ thuật chế biến cỏ, rơm lúa tươi và thân cây Ngô làm thức ăn cho Bò bằng chế phẩm lên men Lactic(04/03/2018)

Trương La, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Kỹ thuật này áp dụng cho các trang trại, cơ sở, nông hộ chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Đặc biệt phù hợp cho chăn nuôi bò quy mô nông hộ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò tại Tây Nguyên. 2. Mục tiêu: Sử dụng công nghệ sinh…

ĐẶT VẤN ĐỀ
Tây Nguyên là khu vực có nhiều lợi thế trồng cây đậu tương, lượng bức xạ lớn, nhiệt độ tương đối ôn hòa quanh năm từ 18 – 35oC, biên độ nhiệt độ ngày và đêm lớn, thuận lợi cho quang hợp để đạt năng suất, chất lượng cao. Mặc dù đậu tương đem lại nguồn lợi to lớn nhưng hiện nay con người chưa đầu tư và khai thác hết giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị kinh tế của nó. Sản xuất đậu tương ở Tây Nguyên tập trung chủ yếu 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk cũng gặp nhiều khó khăn: giảm từ hơn 26.000 ha và sản lượng 45.000 tấn năm 2010 xuống còn 8.000 ha và gần 15.000 tấn vào năm 2014 (Tổng cục thống kê,2015). Một trong những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng lớn đến năng suất và diện tích đậu tương tại khu vực này là bộ giống trong sản xuất chưa đa dạng và thời gian sinh trưởng còn dài ngày chưa phù hợp canh tác vụ 2 (Thu Đông).