TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÔNG TY NESTLE

Ngày 8/3/2017, lãnh đạo Công ty Nestle đã đến thăm và làm việc tại Viện. Tại buổi làm việc ông Trương Hồng – Quyền Viện trưởng đã giới thiệu các kết quả đạt được trong chương trình hợp tác giữa Viện và Nestle về công nghệ nuôi cấy mô cà phê; Hỗ trợ cây giống cà phê cho nông dân; Khảo nghiệm các giống cà phê nhập nội của Nestle và các giống cà phê do WASI tuyển chọn.

Lãnh đạo các bên dành nhiều thời gian tham quan phòng thí nghiệm nuôi cây mô, nhà huấn luyện cà phê nuôi cấy mô, vườn sản xuất cây giống của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat và các vườn thí nghiệm so sánh giống. Cùng lúc tham quan, lãnh đạo hai đơn vị cũng đã trao đổi thêm về hướng hợp tác trong thời gian tới.

Ông Trương Hồng và ông Nguyễn Văn Thường giới thiệu phòng thí nghiệm nuôi cây mô

Đoàn tham quan khu vực chăm sóc cà phê nuôi cây mô trong nhà kính

Lãnh đạo Viện chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Nestle