GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ TRANG WEB VIENEAKMAT.COM

Câu hỏi:

Xin cho biết trang web VIENEAKMAT.com có phải của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên không?

Người trả lời: TS. Trương Hồng – Quyền Viện Trưởng

Trang web VIENEAKMAT.com không phải của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên – WASI. Có nhiều bài viết và đặc biệt là hình ảnh trang web này sử dụng được lấy nguồn từ Viện Khoa Kỹ thuật Nông lâm Nghiệp Tây Nguyên nhưng chưa được sự đồng ý. Đây là hành vi vi phạm bản quyền.

Đặc điểm của trang web này là không có địa chỉ người liên hệ; địa chỉ văn phòng làm việc cụ thể, chỉ có 1 số điện thoại.

Trang web của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên có địa chỉ là: wasi.org.vn (WASI là tên viết tắt tiếng Anh của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên). Đây là trang web của Viện, vì vậy có địa chỉ, điện thoại, email của ban lãnh đạo, các bộ phận chức năng, các Bộ môn nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc.

Trang web của WASI có nội dung phong phú, đặc biệt thông tin về khoa học công nghệ, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Ban biên tập trang web của Viện cũng chịu trách nhiệm trả lời những thắc mắc của bạn đọc, bà con nông dân về tất cả các lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn vùng Tây Nguyên và các vùng phụ cận.