Trả lời câu hỏi: Xin cho biết hiện tượng thiếu lưu huỳnh trên cây cà phê được thể hiện như thế nào và cách phòng trị.

Câu hỏi: Xin cho biết hiện tượng thiếu lưu huỳnh trên cây cà phê được thể hiện như thế nào và cách phòng trị.

Người trả lời: TS. Trương Hồng – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Trả lời:

 Thiếu lưu huỳnh (S): Thể hiện ở các lá non trên ngọn. Lúc đầu lá có màu vàng khi bị nặng lá có màu trắng (hay gọi là bệnh bạc lá), bị nặng lá có thể hơi nhỏ so với bình thường. Trên đồng ruộng thường xuất hiện hiện tượng thiếu kẽm (Zn) kết hợp với thiếu lưu huỳnh.

Hiện tượng thiếu lưu huỳnh thường hay xuất hiện ở vườn cà phê kiến thiết cơ bản vào thời kỳ cuối mùa khô đầu mùa mưa.

Untitled

Phòng trị:

– Hàng năm bón một lượng phân có chứa gốc lưu huỳnh như SA, lượng bón từ 100 – 150 kg SA/ha (23 – 35 kg S/ha) hoặc bón các loại phân NPK chuyên dùng cho cà phê có chứa hàm lượng S tương đương.

– Dùng dung dich SA nồng độ từ 0,3 – 0,5 % phun 2 lần cách nhau 15-20 ngày để chữa bệnh thiếu lưu huỳnh cho cà phê. Cũng có thể dùng các loại phân bón lá có chứa S để phun cho cà phê nhằm phòng trị hiện tượng này.