Tập huấn Bón phân cân đối và hợp lý cho cây cà phê và cây trồng xen; tác hại của sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến con người và môi trường

ThS. Đỗ Văn Chung, TS. Lê Đăng Khoa

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

Chương trình tập huấn “Bón phân cân đối và hợp lý cho cây cà phê và cây trồng xen; Tác hại của sử dụng thuốc bào vệ thực vật (TBVTV) đến con người và môi trường” được triển khai tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông; gồm 23 lớp với tổng số học viên 690 người. Mục tiêu chương trình tập huấn là giúp người nông dân nắm chắc và nhận biết một số triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng và tác hại của TBVTV, đặc biệt là thuốc diệt cỏ có chứa hoạt chất glyphosate.

Công ty TNHH Dakman Việt Nam chủ trì triển khai chương trình tập huấn với sự tham gia của 02 đơn vị tư vấn, gồm: (i) Tư vấn kỹ thuật là Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), (ii) Tư vấn nhóm hộ là Công ty TNHH Dakman Việt Nam. Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 13 – 29/7/2020 trong khuôn khổ tập huấn cho thành viên sản xuất cà phê bền vững vùng nguyên liệu.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chủ đề: (1) Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng xen, (2) Quản lý dinh dưỡng dựa theo năng suất vườn cây và độ phì đất (Kết quả phân tích dinh dưỡng đất), (3) Tưới nước theo nhu cầu của cây (WASI); (4) Tác hại của sử dụng TBVTV đến con người và môi trường, (5) Cập nhật thông tin thay đổi và các lợi ích của các chứng nhận cà phê thuộc vùng nguyên liệu (Công ty TNHH Dakman Việt Nam).

Khóa tập huấn nhằm mục đích huấn luyện cho người học nắm vững lý thuyết lẫn thực hành với mục tiêu cụ thể: (i) Khái quát những điểm lý thuyết cốt lõi (ii) Nâng cao kỹ năng nhận diện một số triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng trên đồng ruộng.

Khóa tập huấn có sự hướng dẫn của các chuyên gia WASI và Công ty TNHH Dakman Việt Nam, các học viên tích cực tham gia, nắm bắt và nhận thức các kiến thức quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), nâng cao kỹ năng thực hành sản xuất tốt (GAP).

Khóa tập huấn được các bên tham gia đánh giá là rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn sản xuất cà phê vối ở địa phương trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai; góp phần thúc đẩy kỹ thuật và tạo ra một bước tiến mới trong thực hành sản xuất tốt (GAP) và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cà phê vối.

Một số hình ảnh của đợt tập huấn