Đào tạo FFs về sản xuất và tái canh cà phê bền vững tại Gia Lai năm 2020

Võ Chí Cường, Đinh Thị Ngọc Hạnh

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu

Dự án VnSAT tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện các hoạt động trên thực địa từ năm 2016 đến nay và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát triển cà phê bền vững cho việc canh tác cà phê vùng dự án nói riêng và toàn tỉnh Gia Lai nói chung. Trong năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu – đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án  trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia đào tạo FFs về canh tác cà phê và tái canh cà phê bền vững cho nông dân trồng cà phê tại 2 Huyện Đức Cơ và Mang Yang.

    Hình 1. Học viên tham gia học lý thuyết tại hội trường

Tổng số có 35 lớp đào tạo. Trong đó có 15 lớp tái canh cà phê và 20 lớp canh tác cà phê bền vững. Nội dung tập huấn được chia thành 2 hợp phần: Hợp phần lý thuyết được tổ chức tại hội trường và hợp phần thực hành được học thực tế trên vườn cà phê.

Hình 2. Học viên thực hành nhận biết triệu chứng thiếu dinh dưỡng và sâu bệnh hại

Tổng số học viên tham gia đào tạo là 1.250 người, trong đó 66,4% học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng số học viên tham gia vào các tổ chức nông dân tại địa phương là 715 người (chiếm 60%).Giảng viên tham gia đào tạo là những cán bộ nghiên cứu của Trung tâm, có kinh nghiệm và trình độ về canh tác cà phê. Các lớp đào tạo được tổ chức ngay tại thôn, làng để tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia đầy đủ.

Hình 3. Học viên tham gia thực hành trên vườn cà phê

Thông qua chương trình đào tạo, ngoài việc nắm bắt được tốt các biện pháp kỹ thuật canh tác cà phê, các học viên còn nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất cà phê theo hướng bền vững và những lợi ích mang lại thông qua việc tham gia vào các tổ chức nông dân hoặc chuỗi liên kết sản xuất cà phê. Chương trình đào tạo chú trọng đến một số giải pháp kỹ thuật, gồm: Vai trò cây che bóng; phương thức trồng xen trong vườn cà phê; quản lý nguồn nước tưới. Đặc biệt là quản lý hiệu quả việc đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Mục đích của việc đào tạo là nhằm giúp người dân giảm chí phí đầu vào tăng hiệu quả sản xuất, hướng đến sản xuất cà phê bền vững và thích nghi với việc biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, một số giải pháp kỹ thuật trong trồng tái canh cà phê như: xác định vườn cà phê tái canh, cải tạo đất, lựa chọn cây giống,… cũng được truyền tải đến học viên.

Học viên hoàn thành tốt bài kiểm tra về đánh giá kết quả học tập và rất hài lòng về chương trình trình đào tạo đã đáp ứng được sự mong đợi. Sau khoá học các học viên tự tin áp dụng kiến thức đã học trên vườn cà phê của mình và sẵn sàng hướng dẫn, vận động người dân trong cộng đồng thực hiện.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên được Ban tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình./.

Hình 4. Học viên được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khoá học