Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật: “Quy trình trồng xen cà phê vối tăng hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu”

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TRỒNG XEN CÀ PHÊ VỐI (2020)