Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật: “Quy trình tái canh theo hướng cơ giới hóa, BAP nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả sản xuất cà phê vối”

QUYẾT ĐỊNH BAN HANH QUY TRÌNH TÁI CANH CÀ PHÊ VỐI (2020)