Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật “Quy trình công nghệ nhân giống cà phê chất lượng cao bằng phương pháp In vitro theo hướng quy mô công nghiệp”

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TIẾN BỘ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG CÀ PHÊ BẰNG PP IN VITRO