Hội thảo “Sử dụng khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh – TMR Nuôi bò thịt cao sản và bò sữa tại Lâm Đồng

TS. Trương La,

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

     Sáng ngày 22/02/2019, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức Hội thảo: “Sử dụng khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh – TMR (Total Mixed Ration) nuôi bò thịt cao sản và bò sữa tại Lâm Đồng” thuộc Đề tài: “Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản, bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” do WASI chủ trì thực hiện từ tháng 3/2017 đến 02/2019. Mục đích Hội thảo là giới thiệu kỹ thuật sử dụng thức ăn TMR, một kỹ thuật mới áp dụng vào chăn nuôi bò thịt cao sản và bò sữa, đồng thời thảo luận tìm ra một số giải pháp để phát triển nhân rộng kết quả đề tài vào sản xuất.

Hình 1. TS. Trương La – CN Đề tài phát biểu khai mạc Hội thảo

     Đại diện cơ quan chủ trì đề tài có TS. Trương La – Chủ nhiệm đề tài, chủ trì Hội thảo và các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài. Đến dự Hội thảo có các đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản của tỉnh Lâm Đồng; Phòng NN&PTNT, Trung tâm Nông nghiệp các huyện Đơn Dương và Đức Trọng; UBND xã Tân Hội, huyện Đức Trọng; các hộ tham gia xây dựng mô hình trên địa bàn tỉnh.

     Tại Hội thảo, TS. Trương La – chủ nhiệm Đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả sử dụng thức ăn TMR để nuôi bò thịt cao sản và bò sữa. Kết quả cho thấy, sử dụng TMR nuôi bò thịt sinh trưởng và vỗ béo, bò tăng khối lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn bò không sử dụng thức ăn TMR. Nuôi bò sữa bằng cách cho ăn thức ăn TMR, năng suất sữa của bò và hiệu quả kinh tế cao hơn bò nuôi bằng cách cho ăn riêng lẻ các nguyên liệu thức ăn. Áp dụng kỹ thuật này vào mô hình chăn nuôi bò bước đầu cho thấy có triển vọng. Hội thảo cũng được nghe báo cáo tham luận về tình hình và các giải pháp, định hướng phát triển chăn nuôi bò tại tỉnh Lâm Đồng do đại diện của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng trình bày.

Hình 2. TS. Trương La trình bày báo cáo tại Hội thảo

     Hội thảo đã thảo luận đề xuất các giải pháp phát triển mô hình chăn nuôi bò sử dụng thức ăn TMR bao gồm các vấn đề sau: Có thể phối trộn thức ăn TMR với các nguyên liệu có sẵn tại địa phương để chăn nuôi bò theo hướng hữu cơ; xây dựng khẩu phần thức ăn TMR bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng cho bò để tăng năng suất thịt, sữa nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng các sản phẩm chăn nuôi và giá thành thức ăn thấp nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một vấn đề khác mà nhiều đại biểu quan tâm là việc cơ giới hóa trong nông hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ gặp khó khăn vì giá mua thiết bị, máy móc phối trộn thức ăn TMR hiện nay khá cao. Do đó  cần có cơ chế hỗ kinh phí cũng như gắn kết với các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị để sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí tại địa phương; cần có phương án cụ thể để chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả như việc phối hợp với các Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các Trung tâm Nông nghiệp các huyện để hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng kỹ thuật sử dụng thức ăn TMR nuôi bò.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao kết quả của Đề tài và cho thấy đề tài có triển vọng nhân rộng vào sản xuất tại địa phương.

Hình 3. Toàn cảnh Hội thảo

Hình 4. Đại biểu thảo luận tại Hội thảo