Nghiệm thu Dự án cấp tỉnh “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa tại Gia Lai”

                     ThS Nguyễn Bá Huy

                                         Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu

     Chiều ngày 09 tháng 06 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (Sở KH&CN tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nghiệm thu Dự án cấp tỉnh “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa tại Gia Lai”, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu, thuộc Viện KHKT NLN Tây Nguyên làm Chủ trì, Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc làm chủ nhiệm dự án.

     Hội đồng nghiệm thu Dự án cấp Tỉnh Gia Lai gồm có 7 thành viên do Ông Nguyễn Nam Hải – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai làm chủ tịch hội đồng.

     Ngoài các thành viên trong hội đồng, hội nghị còn có sự tham gia của các đại biểu là: Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Gia Lai, đại diện các phòng ban sở KH&CN tỉnh Gia Lai; HTX Nông, Lâm nghiệp và Dịch vụ Đăk Trôi; Đại diện các nông hộ sản xuất của dự án; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai.

     Dự án “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa tại Gia Lai”, được thực hiện trong 3 năm, từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2021. Sau 3 năn thực hiện Dự án đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ và có thể ứng dụng để nhân rộng trên địa bàn Tỉnh Gia Lai như: Nâng cao năng suất lúa cạn của địa phương trong và ngoài vùng dự án; Bước đầu đã xây dựng được 2 vùng nguyên liệu lúa cạn lớn cho 2 huyện Kông Chro và Mang Yang; Thay đổi được một số tập quán lạc hậu, kém hiệu quả trong sản xuất lúa cạn; Đã hình thành được sự liên kết trao đổi, mua bán lúa gạo giữa người nông dân và các HTX; Đã đăng ký chứng nhận sản phẩm lúa cạn theo tiêu chuẩn VietGAP; Đăng ký nhãn hiệu cho lúa Ba Chăm. Đây là những nền tảng tốt để phát triển lúa cạn đặc sản trở thành hàng hóa tại các Huyện của tỉnh Gia Lai. Các kết quả này đã đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đề ra của Dự án.

Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu Dự án

     Chủ nhiệm dự án đã trình bày các kết quả đạt được của dự án, các thành viên hội đồng đã nhận xét, đánh giá, góp ý cho các nội dung của dự án. Kết quả các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao các kết quả đã đạt được của dự án và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục xem xét, nghiên cứu để nhân rộng các mô hình và phát triển sản phẩm tạo nên sản phẩm lúa gạo đặc sản có thương hiệu riêng của tỉnh Gia Lai.

Hình 2. TS. Nguyễn Văn Liễu – Ủy viên phản biện nhận xét và đánh giá

     Bên cạnh các ý kiến đánh giá và nhận xét của Hội đồng, đại diện của Sở KH&CN tỉnh Gia Lai, Phòng NN&PTNT huyện Kông Chro cũng bày tỏ sự quan tâm, mong muốn kết quả của dự án sẽ được nhân rộng trong thời gian tới và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ để thúc đẩy phát triển lúa cạn của dự án thành đặc sản đặc hữu của địa phương.

     Chủ nhiệm Dự án đã cảm ơn Hội đồng đã góp ý sâu sắc và xác đáng, chủ nhiệm cũng xin hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa để báo cáo và các sản phẩm của dự án đảm bảo yêu cầu của Sở KH&CN tỉnh Gia Lai và của Hội đồng nghiệm thu. Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức “Đạt”.

Hình 3. Hội đồng và chủ nhiệm dự án