Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

Đặng Thị Thắm, Đào Thị Lan Hoa

Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế

 Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: “Sản xuất thử các giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 chất lượng cao tại các tỉnh Tây Nguyên”. Dự án do WASI chủ trì thực hiện và thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do GS, TS Phạm Văn Toản – Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) làm Chủ tịch Hội đồng.

Đại biểu tham dự buổi họp gồm có: Đại diện của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Đại diện của WASI: Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Bộ môn Cây Công nghiệp.

Hình 1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai – Chủ nhiệm Dự án trình bày báo cáo tổng kết

Qua 60 tháng thực hiện (01/2017 – 12/2021), Dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung và hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo thuyết minh và hợp đồng đã ký, cụ thể:

  • Giống cà phê TR14: Năng suất giai đoạn kinh doanh đạt 5,25 – 6,37 tấn nhân/ha. Khối lượng 100 nhân từ 20,5 – 22,4 g; Tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt từ 95,4% – 97,8%; Kháng rất cao với bệnh gỉ sắt, được khảo nghiệm DUS, khảo nghiệm có kiểm soát bệnh gỉ sắt theo tiêu chuẩn cơ sở. Có giấy xác nhận của Sở NN&PTNT các tỉnh triển khai Dự án.
  • Giống TR15: Năng suất đạt 5,23 – 6,01 tấn nhân/ha, Khối lượng 100 nhân đạt 22,0 – 24,9 g; Tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt 96,3% – 98,1%; Kháng cao với bệnh gỉ sắt, được khảo nghiệm DUS, khảo nghiệm có kiểm soát bệnh gỉ sắt theo tiêu chuẩn cơ sở. Có giấy xác nhận của Sở NN&PTNT các tỉnh triển khai Dự án.
  • Cây giống cà phê ghép: 000 cây ghép giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 đạt tiêu chuẩn xuất vườn.
  • Quy trình nhân giống vô giống cà phê TR14, TR15: đã được công nhận cấp cơ sở.
  • Quy trình trồng, thâm canh 2 giống cà phê vối TR14 và TR15: đã được công nhận cấp cơ sở.
  • Mô hình trồng mới: 26 ha mô hình cà phê giống TR14, TR15, giai đoạn kinh doanh năng suất đạt 5,69 và 5,60 tấn nhân/ha. Năng suất trung bình 3 vụ thu hoạch đầu đạt 3,50 – 3,98 tấn nhân/ha.
  • Mô hình cưa ghép cải tạo: 4 ha, khối lượng 100 nhân đạt 20,8 g – 23,3 g, tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt 93,2- 97,9%. Năng suất 3 vụ thu hoạch đầu đạt 4,36 – 4,80 tấn nhân/ha.
  • Đào tạo tập huấn 120 nông dân thực hiện quy trình trồng, thâm canh các giống cà phê vối chín muộn.
  • Bài báo: 01 Bài báo công bố trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 03 (112) năm 2020.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của Dự án, đây là Dự án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có thể ứng dụng để nhân rộng các mô hình giống cà phê vối chín muộn tại các tỉnh Tây Nguyên để tạo vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường hiện nay. Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại “Đạt”.

Hình 2. TS. Trương Hồng đọc nhận xét phản biện