Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những thành tích đạt được trong năm 2021 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

     Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện cùng đại diện cán bộ, viên chức của Viện. Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị có ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng, ông Vũ Thế Thịnh – Chủ tịch Công đoàn.

 Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

     Tại Hội nghị, ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Ngoài ra, Hội nghị được nghe báo cáo tình hình tài chính của Viện; Nghe báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Nghe báo cáo thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở. Đặc biệt tại Hội nghị này đã có nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ viên chức của Viện. Các ý kiến đóng góp rất là thực tế, xác đáng và có tinh thần xây dựng cao với mong muốn chung là làm thế nào để năm 2022 vượt qua được khó khăn, thách thức nhất là thách thức về tài chính để hoàn thành được kế hoạch đề ra và xây dựng Viện ngày càng phát triển tốt hơn.

      Mặc dầu trong năm 2021 Viện đã gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện các mặt công tác do kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng bị cắt giảm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức nên Viện cũng đã khắc phục và vượt qua một phần khó khăn đó. Một số kết quả nổi bật của Viện  trong năm 2021 đó là: Viện được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận lưu hành đặc cách 02 giống cà phê vối; Chọn được 14 vật liệu cà phê vối chất lượng cao và 05 dòng cà phê vối có khả năng chịu hạn; Chọn được 20 vật liệu giống mới cà phê chè năng suất cao, chất lượng cao; Có 02 tiến bộ kỹ thuật và 03 quy trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận đưa vào sản xuất; Năm 2021 Viện đạt 1 giải nhất và 1 giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, đạt giải 3 Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

     Năm 2022 vẫn còn những khó khăn, thách thức phía truớc, đặc biệt đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và kéo dài, ngân sách Nhà nước tiếp tục cắt giảm, vì vậy Hội nghị đã quyết tâm giữ vững sự đoàn kết nội bộ, thay đổi tư duy và hành động, ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, chú trọng sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đi đôi với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ các cấp; Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế để tìm kiếm nguồn thu bổ sung vào nguồn kinh phí bị thiếu hụt; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp đảm bảo chất lượng và tiến độ.

     Trong chương trình Hội nghị, Ban Lãnh đạo Viện trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao năm 2020 – 2021.

Hình 2, 3. Đồng chí Trần Vinh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân