TS. Phạm Công Trí Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp      Bón cân đối phân khoáng là một trong những biện pháp kỹ thuật chăm sóc quan trọng, góp phần nâng cao năng suất hồ tiêu, hạn chế sâu bệnh hại, tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện độ phì và sức khỏe đất. Nói chung, nếu xét về mặt liều lượng thì bón cân đối phân khoáng cho…