Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020

 Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2020, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những thành tích đạt được trong năm 2019 đồng thời nêu lên những hạn chế, tồn tại và thách thức để toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện nghiêm túc nhìn nhận và có phương hướng khắc phục trong năm 2020.

     Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Viện. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị có ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng, ông Vũ Thế Thịnh – Chủ tịch Công đoàn.  

 Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2019; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe Báo cáo tình hình tài chính năm 2019, Thông báo các sửa đổi Qui chế dân chủ và Qui chế chi tiêu nội bộ của Viện năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân.

Hình 2. TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết năm 2019

     Với tinh thần thẳng thắn và dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến cho các báo cáo. Đặc biệt là đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với hiệu quả cao nhất. Nhiệm vụ trong năm 2020 tập trung vào các nội dung sau: sắp xếp cán bộ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ; tích cực tham gia, tuyển chọn các đề tài, dự án trong nước cũng như quốc tế; tiếp tục hợp tác và thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc chương trình hợp tác giữa Viện với tổ chức khác; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc vườn cây và bảo vệ sản phẩm; đặc biệt chú trọng đến các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm thông qua các loại hình truyền thông, giới thiệu kết quả nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; quản lý tốt nguồn tài chính và tài sản của đơn vị…

     Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021, gồm có: ông Tôn Thất Dạ Vũ và ông Nguyễn Vũ Kỳ, đại diện Khối nghiên cứu; bà Nguyễn Thị Hoa, đại diện Khối quản lý.

     Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Viện đã công bố và phát thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước tặng cho ông Trương La, Phòng Khoa học và HTQT.

Một số hình ảnh phát thưởng tại Hội nghị: