Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tham gia cuộc họp về chiến lược nghiên cứu cà phê vối toàn cầu tại Anh

     Từ ngày 30/9/2018 đến 5/10/2018, TS Trương Hồng – Q. Viện trưởng và TS Trần Thị Minh Huệ – Phó trưởng phòng, phòng KH và HTQT đã tham dự cuộc họp “Lập kế hoạch Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế lần thứ nhất về cà phê Robusta” (ICPRR) do Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới (World Coffee Research – WCR) tổ chức tại văn phòng của Tổ chức Cà phê Quốc tế (International Coffee Organisation – ICO) tại Luân Đôn, Anh. Cuộc họp có sự tham gia của Các nước và tổ chức liên quan đến nghiên cứu cà phê Robusta trên thế giới với các đại diện cấp cao từ Brazil, Côte d’Ivoire, Ấn Độ, Indonesia, Uganda, Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu phát triển công tư từ CIRAD, Nestle’s, Lavazza, Smuckers cùng những đối tác khác. Mục đích của cuộc họp là thảo luận, thiết lập và chia sẻ chiến lược chung về các ưu tiên nghiên cứu và phát triển chính đối với cà phê Robusta. Các đại biểu tham gia phân tích tình hình trồng, sản xuất cà phê, tiềm lực nghiên cứu, thành tựu nghiên cứu và thách thức trong sản xuất cà phê ở các nước sản xuất cà phê vối chính trên thế giới và thảo luận các ưu tiên nghiên cứu, xác định các vấn đề cần nghiên cứu và thành lập Ban tư vấn kỹ thuật. Cuộc họp đạt được sự đồng thuận về phương pháp tổng thể và kế hoạch các hoạt động hợp tác quan trọng. Tham gia cuộc họp giúp WASI mở rộng các mối quan hệ với WCR, ICO, các viện trường nghiên cứu ở các nước trồng cà phê vối trên thế giới, các nhà rang xay, và các đối tác trong chuỗi cà phê. Thông qua việc giới thiệu thành tựu nghiên cứu, sản xuất cà phê vối của Việt Nam đã giúp nâng cao vị thế và uy tín của cà phê vối Việt Nam. Ngoài ra, đây là cơ hội chia sẻ thông tin của các nước trồng cà phê vối trên thế giới và giúp Việt Nam có cơ hội tham gia hệ thống nghiên cứu cà phê vối trên thế giới trong thời gian tới; có điều kiện tiếp cận với các thành tựu nghiên cứu về giống kháng/chống chịu hạn, tuyến trùng, các nguồn gen cà phê robusta. Cũng thông qua buổi họp này, WASI được tiến cử là một trong những thành viên của ủy ban thường trực kỹ thuật của WCR.

Ảnh: Các thành viên tham gia buổi họp đến từ nhiều nước sản xuất và tiêu thụ cà phê trên thế giới.