Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây hồ tiêu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021

CN. Đinh Thị Ngọc Hạnh

Ngày 25/01/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021.

Đến dự Hội nghị có ông Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng WASI; ông Vũ Thế Thịnh, Chánh Văn phòng WASI và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hôi nghị, ông Nguyễn Quang Ngọc – Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Trung tâm. Hội nghị cũng được nghe bà Nguyễn Thị Hằng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính, Quy chế Dân chủ và Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2021.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo WASI, trong năm 2020 Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm kinh doanh như cây giống cà phê, cây hồ tiêu, cây bơ ghép và hạt giống cà phê vối, các chế phẩm sinh học… đã đạt được theo như kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động đều nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2020 của Trung tâm và đã đóng góp nhiều ý kiến để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm các nhiệm vụ mới, động sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm nguồn thu, cải thiện đời sống cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm trong năm tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng WASI đã đánh giá cao kết quả đạt được năm 2020 của Trung tâm, đặc biệt là đã hoàn thành tốt đề tài tiêu cấp Bộ. Ngoài kết quả đạt được, Trung tâm cần phải khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của đơn vị mình; tìm kiếm các đề tài, dự án và các hợp đồng chuyển giao công nghệ để tăng nguồn thu cho đơn vị, đảm bảo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động trong những năm tới, cũng như từng bước thực hiện theo lộ trình cơ chế tự chủ của Nhà nước.

Hình 2: Phát biểu và chỉ đạo của ông Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng WASI

Thay mặt cho Hội nghị, Lãnh đạo Trung tâm gửi lời cảm ơn và ghi nhận những chia sẻ, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. Qua đó cán bộ, viên chức và người lao động sẽ phấn đấu, nổ lực để hoàn thành các kế hoạch đề ra cho năm 2021. Hội nghị cũng đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu năm 2021; Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quy chế Dân chủ.

Tại Hội nghị, Đại diện Lãnh đạo Viện đã trao cho 02 cá nhân nhận Giấy khen Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020.

Hình 3: Ông Vũ Thế Thịnh – Chánh Văn phòng WASI trao Giấy khen Giám đốc VAAS 

Hình 4: Ông Phan Việt Hà trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở