Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Nguyễn Quang Ngọc

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây Hồ tiêu

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐUV, ngày 04/02/2020 của Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên”về việc lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025”, ngày 17/03/2020, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội  có đồng chí Phan Việt Hà, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng , toàn thể đảng viên trong Chi bộ, tổ trưởng tổ công đoàn và các quần chúng ưu tú của Chi bộ Trung tâm.

Hình 1. Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí  Nguyễn Quang Ngọc – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đảng nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện, được sự quan tâm, thường xuyên chỉ đạo của Viện KHNN Việt Nam, Bộ NN&PTNT, Chi bộ Trung tâm  đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao được năng lực nghiên cứu khoa học, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ,  góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Trung tâm.

Báo cáo cũng đánh giá chi tiết các mặt ưu điểm đã đạt được, những yếu kém, tồn tại; nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó đề ra phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Hình 2. Đồng chí Phan Việt Hà, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng tham dự Đại hội

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận tại Đại hội, đồng chí Phan Việt Hà, thay mặt Đảng ủy Viện đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chính trị, xã hội của đơn vị và mong muốn Chi bộ tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị Chi bộ có các Nghị quyết, định hướng chi tiết hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ và Trung tâm; đồng thời đề nghị các đảng viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là nâng cáo ý thức trách nhiệm, thể hiện tinh thần và vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ cho nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc đã tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội  đã thông qua Nghị quyết và đã được sự đồng ý của tất cả các đảng viên dự Đại hội. Đại hội Chi bộ Trung tâm đã thành công tốt đẹp./.