Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh tới thăm Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Ngày 19/4/2018, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã tới thăm Viện Khoa học  Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), đi cùng Thứ trưởng còn có Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường, Quyền Vụ trưởng vụ pháp chế Nguyễn Thị Kim Anh.

     Tham dự tiếp đón đoàn gồm có: TS. Trương Hồng – Quyền Viện trưởng, TS. Trần Vinh – Phó Viện trưởng, TS. Nguyễn Văn Thường – Phó Viện trưởng; đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat (Trung tâm Eakmat)và đại diện các phòng, bộ môn của WASI.

Lãnh đạo WASI tiếp Thứ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

     Tại buổi đón tiếp, TS. Trương Hồng – Quyền Viện trưởng thay mặt lãnh đạo WASI báo cáo tình hình của Viện về nhân sự, các đề tài, dự án đã và đang thực hiện, cũng như hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới.

     Sau đó, lãnh đạo WASI và Thứ trưởng cùng đoàn Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi thăm vườn ươm cây giống, khu sản xuất và các mô hình trình diễn các loại cây ăn quả, cây công nghiệp của WASI.

Lãnh đạo Viện và Thứ trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi thăm vườn ươm cây giống của WASI

     Tại buổi đón tiếp Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhận xét: WASI có vai trò, vị trí quan trọng, có bề dày lịch sử và tiềm năng phát triển lớn, tập thể đoàn kết, có Trung tâm cà phê, hồ tiêu, có các sản phẩm quốc gia (Cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả đặc trưng: Sầu riêng, bơ, macadamia…) và chúc mừng những thành tựu mà WASI đã đạt được. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị tập thể Lãnh đạo và cán bộ viên chức của Viện cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới và chú trọng công tác đào tạo nhân lực có kỹ năng cao , đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, Viện cần thực hiện các đề tài , dự án gắn với sản phẩm cụ thể, quản lý tốt chất lượng hạt giống, cây giống; phát triển các mô hình nông lâm nghiệp kết hợp, các mô hình công nghệ cao; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Viện và Thứ trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi thăm khu trình diễn các mô hình thực nghiệm của WASI