Theo dõi và phòng chống sinh vật gây hại cây trồng dịp Tết Nguyên Đán