Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng

TS. Trương La

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Ngày 14/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh:“Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản, bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Đề tài do Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì thực hiện và TS. Trương La làm chủ nhiệm.

     Mục tiêu Đề tài là phát triển nguồn thức ăn bảo đảm chất lượng nhằm cung cấp cho đàn bò thịt cao sản và bò sữa, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Hình 1. Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Đề tài

     Qua 02 năm thực hiện (3/2017 – 02/2019), Đề tài đã tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung và đảm bảo đúng tiến độ theo thuyết minh đã phê duyệt, cụ thể:

     – Đề tài đã xác định được 03 giống cỏ chăn nuôi tiềm năng để phát triển trồng làm thức ăn cho bò tại Lâm Đồng, gồm: VA06, cỏ Voi xanh Đài Loan và cỏ Sả; năng suất chất xanh của các giống cỏ đạt tương ứng là: 264,2; 276,2 và 171,8 tấn/ha/năm.

     – Công nhận 01 quy trình chế biến cỏ và phụ phẩm làm thức ăn cho bò, trong đó kỹ thuật ủ chua cỏ, rơm lúa và thân cây ngô sau thu hoạch bằng men Lactic được sử dụng. Thức ăn ủ có có chất lượng tốt, bảo đảm yêu cầu làm thức ăn cho bò.  

     – Xây dựng 08 công thức khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh-TMR (Total Mixed Ration) cho hai đối tượng bò thịt và bò sữa. Sử dụng các khẩu phần ăn TMR nuôi bò, đã làm tăng khối lượng bò thịt, tăng năng suất sữa của bò và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

     – Xây dựng được 04 mô hình chăn nuôi: bò thịt sinh trưởng; bò thịt vỗ béo; bò sữa đang khai thác sữa và bò cạn sữa sử dụng thức ăn TMR. Các mô hình đều mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với mô hình chăn nuôi không sử dụng thức ăn TMR.

     – Đào tạo được 20 kỹ thuật viên và tập huấn cho 200 nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò; đăng 07 bài báo khoa học trên các tạp chí, thông tin trong nước; tham gia đào tạo 02 học viên cao học chuyên ngành chăn nuôi.

     Các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đánh giá cao kết quả đạt được của Đề tài và cho rằng đây là Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có thể ứng dụng để nhân rộng vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò thịt và bò sữa theo hướng chất lượng cao và bền vững tại Lâm Đồng trong thời gian tới.

     Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt. 

Hình 2. TS. Trương La – Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo