Hội thảo “Tiềm năng và phát triển cây mắc ca trên địa bàn Tỉnh Gia Lai”

  KS. Mai Thị Hạnh – Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

ThS. Đào Thị Lan Hoa – Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo “Tiềm năng phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Gia Lai” vào ngày 30/6/2020 tại thành phố Pleiku và ngày 01/7/2020 tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Đồng chủ trì Hội thảo: GS.TS. Hoàng Hòe – Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Huy – Tổng Thư ký Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, ông Vũ Ngọc An – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai.

Hình 1. GS. TS. Hoàng Hòe – Phó chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam trình bày bài tham luận

Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đến từ các đơn vị quản lý tỉnh Gia Lai, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, cơ quan truyền thông và bà con nông dân tại địa bàn Tỉnh.

Hình 2. TS. Nguyễn Đức Kiên – Viện trưởng Viện nghiên cứu giống và CNSH Lâm nghiệp trình bày bài tham luận

Hội thảo chia sẻ các thông tin mới nhất về tình hình phát triển cây mắc ca trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Đặc biệt là các thông tin về thực trạng sản xuất, dự báo và các kết quả nghiên cứu về cây Mắc ca.

Hình 3. ThS. Đào Thị Lan Hoa – Phó trưởng Phòng KH và HTQT – Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên trình bày tham luận

Mở đầu buổi Hội thảo, ông Vũ Ngọc An – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai đã trình bày Tình hình phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là các báo cáo, tham luận về: chuỗi giá trị cây mắc ca; các kết quả nghiên cứu sâu bệnh hại cây mắc ca tại Tây Nguyên và tình hình phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nông dân tham dự Hội thảo có cơ hội thảo luận về tiềm năng phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh và rất phấn khích với hướng phát triển mới này./.