Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu Nông nghiệp vùng Tây Nguyên”

ThS. Trần Thị Minh Huệ

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, WASI

     Năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) đã ra mắt Chiến lược hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2017-2027, trong đó vùng Tây Nguyên của Việt Nam là 1 trong 3 khu vực địa lý được lựa chọn. Theo Chiến lược này, 6 lĩnh vực nghiên cứu sẽ tạo thành cơ sở hợp tác nghiên cứu đến năm 2027 gồm: (1) An toàn vệ sinh thực phẩm; (2) Biến đổi khí hậu; (3) Cải thiện độ phì nhiêu của đất và hiệu quả của các hệ thống trồng trọt và trồng trọt kết hợp chăn nuôi; (4) Nâng cao hiểu biết về thị trường, tiếp cận thị trường, nâng cao kỹ năng phân tích chính sách; (5) Nâng cao giá trị các sản phẩm lâm nghiệp; (6) Nuôi trồng thủy sản.

     Ngày 11/4/2018, Quyền Viện trưởng WASI và 2 cán bộ nghiên cứu đã được mời tham gia buổi hội thảo đối thoại đối tác thường niên của ACIAR Vietnam về “Hợp tác nghiên cứu Nông nghiệp vùng Tây Nguyên” mục đích nhằm xác định lại các vấn đề ưu tiên nghiên cứu. Thành phần buổi họp gồm có đại diện lãnh đạo Bộ NN & PTNT, Bộ Khoa học Công nghệ, lãnh đạo các Sở NN & PTNT của 5 tỉnh Tây Nguyên, các viện trường nghiên cứu trên địa bàn Tây Nguyên và miền Trung, đại diện ACIAR Việt Nam và các cố vấn chương trình ACIAR và một số cơ quan ban ngành khác.

     Sau khi lắng nghe các bài trình bày, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, buổi họp kết thúc và chương trình đã xác định 5 điểm nghiên cứu cần tập trung tại khu vực Tây Nguyên là:

  1. Nghiên cứu về suy thoái tài nguyên đất và nướcliên quan đến hoạt động nông nghiệp ở khu vực Tây Nguyên;
  2. Tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp và tăng khả năng tiếp cận thị trường; 
  3. Nghiên cứu về bảo quản chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nghiên cứu theo chuỗi giá trị;
  4. Phát triển chăn nuôi vùng Tây Nguyên;
  5. Giám sát khí hậu cực đoan vùng Tây Nguyên.

Ảnh 1. Ông Nguyễn Văn Bộ – nguyên giám đốc VAAS và ông Peter Horne – tổng giám đốc ACIAR điều hành buổi họp

Ảnh 2. Ông Trương Hồng-Quyền Viện trưởng trình bày các nghiên cứu của WASI tại Tây Nguyên

 

Ảnh 3. Đại biểu tham dự buổi họp “Hợp tác nghiên cứu Nông nghiệp vùng Tây Nguyên”