HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2022

Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phòng KHKH và HTQT

            Ngày 15 tháng 2 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Khoa học Công nghệ năm 2022. Hội nghị là hoạt động thường niên nhằm tổng kết và đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã đạt được của Viện trong năm. Đây cũng là dịp để các cán bộ nghiên cứu trình bày các kết quả đã thực hiện của mình, được trao đổi, giao lưu, học hỏi những đơn vị khác trong Viện.

            Tham dự Hội nghị có TS Trần Vinh, Quyền Viện trưởng, Chủ tịch hội đồng Khoa học Viện, TS Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng, các thành viên trong hội đồng khoa học Viện, Lãnh đạo các Bộ môn, Trung tâm, các cán bộ khoa học của Viện.

  Hình 1. TS Trần Vinh – Q Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

            Trong hội nghị đã có 15 báo cáo được trình bày, trong đó: 01 báo cáo tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2022 của Viện và 14 báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực như: giống, canh tác, bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu hoạch, du lịch canh nông và được thực hiện trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau như: cà phê, hồ tiêu, dâu, tằm, cây ăn quả, điều….các báo cáo này là kết quả được chọn lựa trong 55 nhiệm vụ mà Viện đã thực hiện trong năm 2022. Kết quả của Hội nghị cho thấy các báo cáo viên mặc dù là cán bộ nghiên cứu trẻ nhưng đã có bản lĩnh trong quá trình báo cáo, nắm chắc các nội dung mà mình thực hiện, vững vàng trong trả lời các câu hỏi khó mà các thành viên hội đồng khoa học đặt ra. Nhiều vấn đề đã được đặt ra để tranh luận về mục tiêu, phương pháp thực hiện, kết quả và thảo luận và kết luận của các nội dung nghiên cứu.

            Sau 1 ngày làm việc, Hội nghị Khoa học Công nghệ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Hội đồng Khoa học Công nghệ cũng đã chấm điểm và chọn lựa được 05 báo cáo có chất lượng báo cáo tốt, tính khoa học cao và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn gồm: Báo cáo “Khảo nghiệm và đánh giá giống; chọn giống kháng hạn và tuyến trùng” đạt giải nhất; báo cáo “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống dâu, giống tằm thích hợp cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” đạt giải nhì; báo cáo “Nghiên cứu tuyển chọn vật liệu khởi đầu từ hạt giao phấn tự do trên cây hồ tiêu” đạt giải ba; và 02 báo cáo đạt giải khuyến khích dành cho báo cáo: “Xây dựng mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị và báo cáo Nghiên cứu tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh chuối, sầu riêng, cam, bơ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh Tây Nguyên”.

           Tổng kết hội nghị, TS Trần Vinh đã chúc mừng các báo cáo viên đạt giải và nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm 2023 và các năm tiếp theo, mỗi cán bộ nghiên cứu của Viện cần phát huy hơn nữa bản lĩnh nghiên cứu của mình để tìm kiếm, đấu thầu và thực hiện các nhiệm vụ trong và ngoài nước. 

          

Hình 2. Báo cáo viên trình bày trong Hội nghị

Hình 3. Lãnh đạo Viện trao giải thưởng cho các báo cáo viên