Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đoàn cơ sở viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Đỗ Văn Chung, Bí thư BCH Đoàn cơ sở

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

     Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Viện KHKT NLN Tây Nguyên, Đoàn cở sở Viện đã tổ chức hội nghị giữa kỳ để tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 – 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2022”.

     Hội nghị là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ trong đơn vị thể hiện sự đoàn kết, tin thần thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình 1 và 2. Toàn thể Hội nghị

     Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Việt Hà, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Khối Nghiên cứu, phó Viện trưởng; đồng chí Phan Thị Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Trần Minh Huệ, phó Bí thư chi bộ Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Công nghệ cà phê EaKmat và các đ/c đoàn viên trong Đoàn cơ sở Viện,

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Văn Thao, Bí thư Đoàn cơ sở, trình bày báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022, Báo cáo đã đánh giá đầy đủ và chi tiết những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn tồn tại và hạn chế trong quá trình hoạt động, từ đó rút ra những kinh nghiệm quí báu để hoàn thiện và phấn đấu xây dựng Đoàn cơ sở Viện thành Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

     Hội nghị cũng đã được nghe Đồng chí Đỗ Văn Chung trình bày phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2022 và Đồng chí Bùi Quang Vinh đọc báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của BCH Đoàn cơ sở Viện.

     Phát biểu tại Hội nghị đại diện phía Đảng ủy, lãnh đạo Viện, đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã có những ý kiến chỉ đạo và định hướng cho những hoạt động của đoàn cơ sở trong thời gian tới và nêu lên những giải pháp giúp Ban chấp hành trong cuối nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 – 2022 có những hoạt động và điều hành Đoàn cơ sở được tốt hơn, xứng đáng là đội ngũ dự bị tin cậy của Đảng. Trong đó cần phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khuyết điểm giữa nhiệm kỳ 2017 – 2019. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng trong Đoàn viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, tăng cường học tập nâng cao trình độ, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Viện và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao cho.

     Các báo cáo, phương hướng đề ra đã được đai biểu và Đoàn viên tham gia thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng để hoàn thiện báo cáo, bổ sung các phương hướng nhằm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Các ý kiến đặc biệt chú trọng tới nhiệm vụ của Ban chấp hành, nhiệm vụ của đoàn viên, tư tưởng đoàn viên và hướng phấn đấu của đoàn cơ sở trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Nhiều ý kiến tập trung vào các chỉ tiêu đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, các khó khăn và thách thức cần phải vươt qua.

Hình 3. Đ/C Phan Việt Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hình 4. Đ/C Phan Thị Mỹ Lệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe công bố các quyết định của Đoàn khối các cơ quan tỉnh về công tác cán bộ và kiện toàn Ban chấp hành Đoàn cơ sở Viện nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: quyết định công nhận bổ sung đồng chí Đỗ Văn Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên giữ chức danh Bí thư Đoàn cơ sở Viện nhiệm kỳ 2017 – 2022, quyết đinh công nhận bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngọc và đồng chí Nguyễn Hải Dương giữ chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Viện, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

   

Hình 5. BCH Đoàn cơ  sở Viện

Hình 6. Tặng quà lưu niệm nguyên BCH Đoàn cơ sở Viện

     Ban chấp hành Đoàn cơ sở mới đã ra mắt toàn thể Hội nghị, nhận nhiệm vụ mới và hoa chúc mừng từ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện

     Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu đề ra và đã biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2017-2022 với 100% Đoàn viên đồng ý./.