Hội đồng xét duyệt Thuyết minh Đề tài cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2021, Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng phát triển cây mắc ca và đề xuất vùng trồng theo hướng an toàn tại Đắk Lắk” do TS. Trần Vinh làm Chủ nhiệm Đề tài. 

Tham dự buổi họp gồm có các đại biểu: Hội đồng đánh giá xét duyệt thuyết minh của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; Đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên; Ban Chủ nhiệm Đề tài.

TS. Đinh Khắc Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Đề tài chủ trì cuộc họp.

Hội đồng tập trung đánh giá tính khả thi của việc triển khai thực hiện Đề tài, các nội dung và phương pháp nghiên cứu để hoàn thiện các sản phẩm của Đề tài đáp ứng với mục tiêu của nhiệm vụ.

Sau bài trình bày tóm tắt Thuyết minh Đề tài của ThS. Đặng Đinh Đức Phong, hai phản biện và các thành viên của Hội đồng xét duyệt Thuyết minh Đề tài đã có những ý kiến nhận xét xác đáng và thảo luận tích cực giúp nhóm nghiên cứu của Viện xây dựng đề cương hoàn chỉnh, có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện.

Kết thúc buổi họp, TS. Đinh Khắc Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Đề tài đã kết luận, trong đó nhấn mạnh những nội dung chính mà Đề tài cần phải thực hiện bao gồm:

– Đánh giá hiện trạng phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

– Xác định được các giống mắc ca phù hợp theo từng tiểu vùng sinh thái và hoàn thiện kỹ thuật canh tác cây mắc ca tại Đắk Lắk;

– Đề xuất vùng trồng tiềm năng cho cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng xét duyệt Thuyết minh Đề tài

 

Các thành viên Hội đồng đã đồng ý phê duyệt Thuyết minh Đề tài triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ban chủ nhiệm Đề tài của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cần bổ sung thêm nội dung nghiên cứu cho phù hợp với đặt hàng, hoàn thiện Đề cương nghiên cứu theo góp ý của Hội đồng để trình Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kinh phí thực hiện.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, cuộc họp của Hội đồng xét duyệt Đề tài cấp tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp.