Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên ra quân chăm sóc hàng cây xanh thuộc công trình Đoàn Thanh niên Viện

Đặng Thị Thắm và Đỗ Văn Chung

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Ngày 26/10/2020, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo và Đảng ủy Viện, Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức cho các đoàn viên thanh niên vệ sinh môi trường xung quanh Khu thực nghiệm và vườn ươm của Viện nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; đồng thời tiến hành quét vôi các hàng cây thuộc các công trình thanh niên.

Hình 1. Các đoàn viên thanh niên quét vôi 2 hàng cây tại vườn ươm của Viện

Với không khí hăng say, nhiệt tình, vui vẻ, có hơn 20 đoàn viên thanh niên thuộc các Chi đoàn Khối Nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat tham gia hoạt động. Trải qua một ngày lao động tích cực, các đoàn viên thanh niên đã quét vôi và cắt tỉa được hơn 1.200 cây xanh các loại như: Sao đen, Bằng lăng tím,  Hông,  Trám trắng,  Sưa đỏ,  Muồng đen… (những cây xanh thuộc công trình Thanh niên tại trong Khu thực nghiệm 100 héc-ta và vườn ươm của Viện).

Hình 2. Các đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh và quét vôi 2 hàng cây tại Khu thực nghiệm 100 héc-ta của Viện

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp vừa hạn chế được các loại sâu hại cây trồng như nấm, sâu đục thân… giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, hun đúc thêm tinh thần xung kích tình nguyện của các đoàn viên thanh niên của Viện./.