Danh sách tài liệu thư viện mới tháng 9 năm 2019

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

 Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong tháng 9 năm 2019 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

 

Tài liệu điện tử

 

 

 

 

1

Macadamia integrated orchard management drainage 2017

Jeremy Bright, Stephanie Alt, Bob Howard and Kel Langfield

2017

NSW Department of Primary Industries

28

2

Macadamia iom case studies 2016

Jeremy Bright and Stephanie Alt

2016

NSW Department of Primary Industries

15

3

Macadamia plant protection guide 2019

Jeremy Bright

2019

NSW Department of Primary Industries

92

4

Macadamia plant protection guide 2016 – 17

Jeremy Bright

2016

NSW Department of Primary Industries

92

5

Macadamia variety identifier

David Bell…

1998

The Agrilink series

62

 

Sách

 

 

 

 

6

Current publications from ICRAF Southeast Asia

 

2000

ICRAF

42

7

Facts from our environment

 

1995

 

60

8

Current publications from ICRAF

 

2000

ICRAF

35

9

Evaluations against phytonematodes

 

1993

World neem conference, India

89

10

Suggestions for the management of problem soil for food crops in the humid tropics

H. R. von Uexkull

1982

Trpical agriculture research series No. 15

13

11

Coffee materials

 

 

 

 

12

Soil solution

 

 

Principles of soil chemistry

174

13

Phosphorus requirements  and management of tea, coffee, and cocoa

A.H. Ling, P.E. Harding và V. Ranganathan

1989

Symposium on phosphorus requirements for sustainable agriculture in Asia and Oceania

41

14

Differentiation of thermal conditions in coffee fields under the influence of shading and wind protecting plants

Blazejczyk K., Krawczyk B., Paszynski J., Skoczek J.

1991

Warszawa

26

15

Chương trình trao đổi kinh nghiệm quản lý vườn cây mắc ca bền vững

 

2019

Hiệp hội mắc ca Việt Nam

 

16

Hội nghị phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các hiệp định thương mại tự do

 

2019

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

147

17

Kỷ yếu hội thảo khoa học giải pháp quản lý sâu, bệnh hại sầu riêng, bơ, và mít tỉnh Đắk Lắk

Nhiều tác giả

2019

Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

68

18

Hội thảo kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Song giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2030

 

2019

Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Song

18

19

Hội nghị định hướng về sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ một số nông sản sản phẩm quả tươi của tỉnh Đắk Lắk

nhiều tác giả

2019

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

 

 

Thư viện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc.