Danh mục tài liệu mới tháng 5 năm 2020

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

 

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh mục các tài liệu điện tử và sách mới tháng 5 năm 2020 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

Ghi chú

I

Tài liệu điện tử

 

 

 

 

 

1

Kết quả Khoa học và Công nghệ năm 2019

Nhiều tác giả

2020

WASI

123

Có danh mục kèm theo

2

Genetic And Phenotypic Diversity Of Robusta Coffee (Coffea Canephora L.)

Kahiu Ngugi, Pauline Aluka

2019

University of Nairobi, Nairobi, Kenya

42

 

3

Báo cáo thường niên kinh tế Viêt Nam 2019

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Nguyễn Cẩm Nhung

2019

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

125

 

4

Tương lai nền kinh tế số Việt Nam, hướng tới năm 2030 và 2045

 

2019

Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam

172

 

5

Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020

 

2020

Thống kê

475

 

6

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

 

2020

Thống kê

283

 

II

Sách

 

 

 

 

 

7

Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên

Lê Văn Khoa, Phạm Quang Tú

2014

Tri Thức

513

 

8

Địa chí Đắk Lắk

 

2015

Khoa học xã hội

1574

 

9

70 năm nông nghiệp Việt Nam

 

2015

Lao động

656

 

10

Tự hào Việt Nam

 

2015

Thông tin và truyền thông

763