Danh mục tài liệu mới tháng 7 năm 2020

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) trân trọng giới thiệu danh mục các tài liệu điện tử và sách mới tháng 7 năm 2020 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

 

Tài liệu điện tử

       

1

Tư liệu kinh tế – xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

2020

Tổng Cục Thống kê

1065

2

Hiệu quả môi trường của mô hình trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan ở huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk

Phạm Thế Trịnh

2017

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

10

3

Bảo vệ thực vật  theo phương pháp tự nhiên

 

 

Dự Án Phát Triển Nông Nghiệp Hữu Cơ ADDA – Việt Nam

51

4

Làm phân ủ thật đơn giản

 

 

Tổ chức ADDA – Đan Mạch

16

5

Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam 9/2017

Nhiều tác giả

2017

VAAS

120

6

Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam 1/2019

Nhiều tác giả

2019

VAAS

120

7

Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2019

 

2019

Đại học Kinh tế Quốc dân

45

8

Báo cáo mô hình sản xuất nho không hóa chất hướng tới sản xuất nho hữu cơ tại tỉnh Ninh Thuận

 

2020

Tỉnh Ninh  Thuận

44

9

Kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật góp phần phát triển  nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Phạm Tiến Dũng

2020

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

17

10

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học trong kiểm soát bệnh trên cây trồng

Phạm Đức Ngọc

2020

Đại học Quốc gia Hà Nội

50

11

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp bền vững

Nguyễn Phương Thảo

2020

Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

9

12

Niên giám thống kê 5 tỉnh Tây Nguyên

 

2020

 

 

 

Sách

 

 

 

 

13

Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tài chính – Khoa học

 

2020

VAAS

 

14

Kỹ yếu tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15          (2018 – 2019)

Nhiều tác giả

2020

Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

371

15

Hội thảo quốc tế chỉnh sửa gen: Bối cảnh toàn cầu và tiềm năng cho Việt Nam

 

2020

VAAS