Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2022

                                                                        Phạm Văn Thao,

Bộ môn Công nghệ Sinh học, Sinh lý Sinh hóa và Công nghệ Sau thu hoạch

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐUV, ngày 04/02/2020 của Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên” về việc lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 07/3/2020, Chi bộ Khối Nghiên cứu tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Vinh, Bí thư Đảng ủy, Q.Viện trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, đại diện các chi bộ trực thuộc, Đoàn Thanh niên, các đồng chí là đối tượng đảng của Chi bộ và 27 đồng chí đảng Viên trong Chi bộ.

Đại hội đã tiến hành đánh giá các kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những ưu điểm và những khuyết, hạn chế. Bên cạnh đó Đại hội sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, đủ nhiệt huyết để bầu vào cấp ủy mới với và các chức danh chủ chốt của Chi bộ để lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Hình 1. Đồng chí Trần Vinh, Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện, Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Viện và Nghị quyết của Chi bộ trong việc lãnh đạo các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Số nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) của Viện do đảng viên của Chi bộ đã chủ trì, thực hiện đã tăng lên đáng kể so với nhiệm kỳ trước: Hằng năm thực hiện 5 – 6 đề tài cấp Nhà nước (2018 – 2020), 4 – 6 đề tài, dự án, nhiệm vụ cấp Bộ (2017 – 2020), 2 – 5 đề tài cấp tỉnh, 6 – 8 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Bên cạnh đó, còn phối hợp tham gia thực hiện rất nhiều đề tài, dự án, nhiệm vụ các cấp, các hợp đồng dịch vụ. Các nhiệm vụ KHCN đều được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Chi bộ cũng đã hoàn thành công tác giáo dục chính trị tư tưởng và hoàn thành tốt nghị quyết mà Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Hầu hết các ý kiến tại Đại hội đã thống nhất với dự thảo Báo cáo trình Đại hội. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng các đảng viên đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo cũng như đóng góp cho các phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới trong đó nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy, chú trọng công tác xây dựng, đào tạo và phát triển đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Vinh đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020, đề cao vai trò chính trị quan trọng của Chi bộ trong toàn Viện, yêu cầu các đảng viên trong Chi bộ vượt qua những khó khăn, khắc phục các mặt còn tồn tại đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tìm kiếm các đề tài khoa học, phát huy tính đoàn kết nội bộ, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đảng viên tiến tới xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Hình 2,3. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 05 đồng chí, đồng chí Trương La, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giữ chức Bí thư.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với 100% tán thành về một số chỉ tiêu chính của của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm:

+ Hàng năm, lãnh đạo 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối Nghiên cứu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

+ Phấn đấu đảm bảo 100% đảng viên và tối thiểu 90% quần chúng được tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Hàng năm kiểm tra, giám sát được tối thiểu 50% số lượng đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Phấn đấu 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát chấp hành tốt nội dung được kiểm tra, giám sát.

+ Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên xuất sắc, không có đảng viên vi phạm tư cách.

+ Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển được từ 03 đảng viên mới trở lên.

+ Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tổ chức cho đảng viên đăng ký tấm gương điển hình tiên tiến hàng năm. Việc bình xét cá nhân tiêu biểu phải khách quan, có đủ tiêu chí và đạt được thành tích cao trong chuyên môn cũng như các mặt hoạt động do cơ quan và các tổ chức đoàn thể phát động.

+ Lãnh đạo Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” hằng năm.

 

Hình 4,5. Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 (trái) và toàn thể đảng viên trong Chi b

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương La thay mặt Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 cảm ơn sự tin tưởng của Chi bộ và hứa sẽ cùng với tập thể đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.