Chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Trường Đại học Tsukuba Nhật Bản

ThS . Nguyễn Thị Thuý Ngọc

Bộ môn Công nghệ Sinh học

      Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Trường Đại học Tsukuba Nhật Bản đã ký kết Chương trình hợp tác về việc thử nghiệm chế phẩm CNF (Cellulose nanofibers) trên cây cà phê, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Giáo sư Yasuhiro Ishiga cùng đối tác của ông thuộc Công ty Marubeni đã có 2 chuyến thăm và làm việc tại WASI. Trong chuyến thăm gần đây vào tháng 02/2019, Giáo sư đã trình bày kết quả việc thử nghiệm chế phẩm CNF phòng trừ một số bệnh hại chính trên cây cà phê trong phòng thí nghiệm và nhà lưới được thực hiện tại WASI năm 2018. Đã có những đánh giá bước đầu đầy triển vọng và hai bên đã thống nhất tiếp tục sử dụng chế phẩm CNF trên cây cà phê ngoài đồng ruộng để đánh giá sinh trưởng và năng suất của cây trồng này tại khu vực Tây Nguyên vào năm 2019, đồng thời trình bày một số định hướng nghiên cứu của ông trong tương lai về việc ứng dụng chế phẩm CNF trong sản xuất và trên nhiều giống cây trồng khác nhau.

Hình 1. TS. Trương Hồng – Quyền Viện trưởng WASI phát biểu tại buổi làm việc

Hình 2. Giáo sư Yasuhiro Ishiga trình bày kết quả thử nghiệm chế phẩm CNF tại WASI

thực hiện năm 2018

Hình 3. Đoàn chụp hình lưu niệm với Ban Lãnh đạo và Bộ môn Công nghệ Sinh học (WASI)