Các hoạt động nghiên cứu hợp tác giữa Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế (CIAT) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tại tỉnh Đắk Lắk

 

KS.Võ Trần Quang,

Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ

     Trong khuôn khổ đề tài hợp tác: “Nghiên cứu hệ thống canh tác cây trồng vật nuôi nhằm tăng hiệu quả sinh thái theo cách tiếp cận có sự tham gia ở các nông hộ nhỏ tại Tây Nguyên” giữa CIAT và WASI. Được sự đồng ý của các cơ quan liên quan, từ ngày 20 – 22/11/2018, Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ, WASI gồm: Bà Châu Thị Minh Long – Phó trưởng Bộ môn, Ông Tôn Thất Dạ Vũ, Ông Ngô Văn Bình, Ông Võ Trần Quang, Bà Đặng Thị Duyên cùng với Ông Y Ngăn, Trạm Khuyến nông huyện Ea Kar đã làm việc với Ông Josef Lubentius Baumert, cán bộ nghiên cứu của CIAT tại tỉnh Đắk Lắk, nội dung làm việc cụ thể như sau:

     – Tại Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên: Trao đổi về kế hoạch hợp tác nghiên cứu giữa CIAT và WASI năm 2018 về hệ thống canh tác tổng hợp làm tăng hiệu quả sinh thái và phương pháp đánh giá các hoạt động về hỗ trợ phát triển chăn nuôi, đồng cỏ và biến đổi khí hậu.

     – Tại thôn Đoàn Kết 1, xã Ea Tyh, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk: Đánh giá các hoạt động về hỗ trợ phát triển chăn nuôi, đồng cỏ và biến đổi khí hậu giữa CIAT và WASI với các hộ nông dân tại địa bàn nghiên cứu. Sau đó Đoàn đã đi thăm mô hình canh tác cây trồng vật nuôi tại hộ mô hình ông Trần Văn Thành, thôn Đoàn Kết 1.

     Kết quả làm việc với chuyên gia:

     Nhóm nghiên cứu và chuyên gia đã sơ bộ nắm bắt tình hình canh tác cây trồng – vật nuôi trong nông hộ tại địa phương. Chuyên gia đánh giá cao hiệu quả của những hoạt động hỗ trợ chăn nuôi, đồng cỏ và hệ thống canh tác tổng hợp nói chung, đồng thời có những định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

     

Hình 1 & 2. Đoàn làm việc tại WASI

 

Hình 3, 4, 5 & 6. Đoàn công tác thăm mô hình canh tác tổng hợp của đề tài tại thôn Đoàn Kết 1, xã Ea Tyh, Huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk