Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thăm và gửi hoa chúc mừng Buôn kết nghĩa nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hoàng Hải Long, Đỗ Văn Chung,

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Thường trực Tỉnh ủy về việc ‘‘Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa với các buôn kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, Lãnh đạo Viện khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệm Tây Nguyên đã chỉ đạo sát sao công tác kết nghĩa với Buôn Brah. Các nội dung giao ước với mục tiêu hướng dẫn giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao đời sống cho đồng bào. Hằng năm, Lãnh đạo Viện chỉ đạo trực tiếp Ban chấp hành Đoàn cơ sở Viện, bám sát địa bàn Buôn, hiểu rõ cơ sở, nắm vững tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của bà con để tuyên truyền, vận động bà con trong buôn, tạo sự đồng tâm, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2020, BCH Đoàn cơ sở Viện đã đến thăm và tặng hoa tại Buôn Brah, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar. Từ sự giúp đỡ tận tình, thiết thực của Viện, đồng bào các dân tộc trong Buôn đã không ngừng học hỏi, tích cực tăng gia sản xuất, đoàn kết nhất trí một lòng, cùng cấp ủy và chính quyền Buôn giữ vững an ninh trật tự, xây dựng buôn làng ngày càng phát triển vững mạnh. Công tác kết nghĩa giữa Viện và Buôn có ý nghĩa rất thiết thực, từng bước đáp ứng được yêu cầu của địa phương nơi kết nghĩa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Viện thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Đoàn thanh niên WASI và các cán bộ địa phương, ban tự quản buôn Brah nâng lý chúc mừng giao ước thi đua toàn buôn đoàn kết trong thời kỳ mới