Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê EaKmat tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2018

KS. Trần Thanh An

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê EaKmat

Ngày 25/01/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê EaKmat (Trung tâm EaKmat) đã tổ chức Hội Nghị Cán bộ, công nhân viên chức (CBCNVC) năm 2018. Đến dự Hội nghị có đ/c Trương Hồng – Bí thư Đảng uỷ – Q. Viện trưởng và đ/c Vũ Thế Thịnh – Phó Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Công đoàn Viện, cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNVC của Trung Tâm.

Ảnh 1. Ông Đào Hữu Hiền – Phó giám đốc tuyên bố lý do Hội Nghị

Ảnh 2. Đoàn chủ tịch Hội nghị

Ảnh 3. Ý kiến đại biểu tham dự.

Hội nghị nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động Nghiên cứu, Sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng phương hướng kế hoạch năm 2018.  Đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế, tồn tại để nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục trong năm 2018. Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên của Trung tâm đề xuất ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng với Ban lãnh đạo Trung tâm và Ban lãnh đạo Viện.

Tại Hội nghị, ông Trần Vinh – Giám đốc Trung tâm đã đọc báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ của 04 phòng chức năng: phòng Tổng Hợp, phòng Chuyển Giao Công Nghệ và Khuyến Nông, phòng Nghiên cứu Ứng dụng và phòng Kỹ thuật Sản xuất; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; điều chỉnh bổ sung Quy chế chỉ tiêu nội bộ.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến cho phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm năm 2018; Quy chế chỉ tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ cũng như các giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trương Hồng – Quyền Viện trưởng WASI đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm đạt được trong năm qua,  đồng thời chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018. Theo ông Trương Hồng, Trung tâm phải thể hiện tinh thần đoàn kết hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa công tác thị trường, quảng bá các sản phẩm của Trung tâm, cần rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại trong năm 2017 để đơn vị ngày càng phát triển

Ảnh 4. Đ/c Trương Hồng – Quyền Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Một số hình ảnh trao tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

Hội nghị đã tiến hành bầu cử Ban thanh tra nhân dân khóa 2018-2019 gồm các thành viên:  Lê Văn Hùng, Phạm Văn Giáp, Bùi Quang Vinh.

Trong Hội nghị này, Lãnh đạo Trung tâm cũng trao tặng giấy khen, công bố phát thưởng thi đua cho các cá nhân tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016. Sau nhiều giờ làm việc tích cực Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.