Đại hội Chi đoàn Khối Nghiên cứu, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngô Văn Bình – Viện KHKT NLN Tây Nguyên

      Thực hiện Kế hoạch 418-KH/ĐTN ngày 02/01/2019 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2022, được sự cho phép của cấp ủy Đảng, Đoàn Cơ sở Viện. Ngày 12/4/2019, Chi đoàn Khối Nghiên cứu trực thuộc Đoàn Cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Đại hội Chi đoàn Khối Nghiên cứu, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đến dự Đại hội có Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Chi bộ Khối Nghiên cứu; Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Viện cùng toàn thể các Đoàn viên Chi đoàn Khối Nghiên cứu.

Hình 1. Toàn cảnh Đại hội

     Tại Đại hội các đại biểu đã nghe Đồng chí Đỗ Văn Chung, Phó Bi thư Chi đoàn Khối Nghiên cứu trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Chi đoàn Khối Nghiên cứu nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ và chi tiết những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế để rút kinh nghiệm nhằm phấn đấu xây dựng Chi đoàn Khối Nghiên cứu ngày càng vững mạnh.

     Đến dự Đại hội đại diện cấp ủy Đảng và Đoàn Cơ sở Viện đã có những góp ý hết sức thiết thực nhằm giúp cho phong trào Đoàn ngày càng đi lên, để Đoàn viên phấn đấu rèn luyện, xứng đáng là đội ngũ dự bị tin cậy của Đảng. Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao cho.

Hình 2. Đ/C Hoàng Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội Hình 3. Đ/C Bùi Quang Vinh góp ý cho Đại hội

 

 

      Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ Đoàn viên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, phát huy vai trò vị thế của người Đoàn viên trong thời kỳ mới. Đại hội đã thống nhất cao với các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới, đồng thời cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn Khối Nghiên cứu, nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 3 đồng chí, trong đó lần đầu tiên có 1 đồng chí nữ làm Bí thư Chi đoàn. 

Hình 4. BCH Khối Nghiên cứu nhiệm kỳ 2019 -2022