1. Tên chính thức: Bộ môn Lâm nghiệp và Cây ăn quả

2. Số điện thoại, địa chỉ email:

Tel.: (+84 262). 3 862604 hoặc (+84) 946570009;

Emial: hoangcuongwasi@gmail.com

Cơ cấu tổ chức: 11 người, bao gồm: 02 Tiến sĩ; 06 Thạc sĩ, 03 Kỹ sư.

3. Lãnh đạo đơn vị:

+ Họ và tên: Hoàng Mạnh Cường

Chức vụ: Trường Bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Email: hoangcuongwasi@gmail.com

Điện thoại: 0262.3862604;            

Di động: 0946570009

+ Họ và tên: Đặng Đinh Đức Phong

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Email: dangphongcs@gmail.com

Điện thoại: 0262.3862604;            

Di động: 0944748778

4. Các hoạt động chính:

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Lâm nghiệp, Nông Lâm kết hợp và cây ăn quả.

– Tham gia công tác đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về khuyến Nông, khuyến Lâm thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn.

– Tư vấn, dịch vụ quy hoạch, đo đạc, khảo sát thiết kế Nông Lâm nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện phân công.

Các công trình đã nghiên cứu và kết quả đạt được

5.1. Các công trình nghiên cứu:

– Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước, giai đoạn 2011 – 2015.

– Sản xuất thử nghiệm 2 giống ca cao PBC157 và PBC159 tại các tỉnh phía Nam. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ giai đoạn 2012 – 2014.

– Nghiên cứu chọn tạo giống ca cao các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến và công nghệ xử lý sau thu hoạch trên một số vùng trồng chính. Đề tài cấp Bộ 2006 – 2010.

 – Nghiên cứu chọn lọc giống và một số biện pháp kỹ thuật xử lý, bảo quản quả bơ sau thu hoạch tại Tây Nguyên, đề tài trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2006 – 2010.

– Nghiên cứu chọn tạo giống bơ cho các tỉnh phía Nam, đề tài trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2011 – 2015.

– Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ giai đoạn 2013 – 2015.

– Nghiên cứu tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh chuối, sầu riêng, cam, bơ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh Tây Nguyên. Đề tài trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2017 – 2021 thuộc Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2021.

– Nghiên cứu phát triển một số loài cây ăn quả đặc sản phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Gia Lai, đề tài cấp Tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2011 – 2014.

– Dự án phát triển chuỗi giá trị xoài trên địa bàn huyện Easoup tỉnh Đăk Lăk, đề tài cấp Tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2015 – 2017.

– Nghiên cứu chọn tạo giống điều năng suất cao, chất lượng tốt tại các tỉnh phía Nam, đề tài trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2012 – 2016.

– Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây cọ dầu tại Đắk Nông, đề tài cấp tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2015 – 2017.

– Điểu tra bình tuyển cây trám trắng (Canarium album) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

– Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Hông (Paulownia fortunei) trên một số vùng sinh thái của tỉnh Đắk Lắk.

– Nghiên cứu trồng khảo nghiệm cây Lát Mexico trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk..

– Nghiên cứu phát triển cây điều trồng xen trong rừng khộp huyện Easup, tỉnh Đắk Lắk.

– Đánh giá, tuyển chọn và nhân giống cây sầu riêng Đăk Mil, tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

– Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây maccadamia tại tỉnh Đăk Nông.

– Nghiên cứu chọn các giống macca thích hợp điều kiện vùng Tây Nguyên và khả năng phát triển cây maca bằng phương thức trồng xen.

– Bình tuyển chọn lọc các giống mít nghệ phục vụ cho chế biến công nghiệp thực phẩm.

– Nghiên cứu phát triển cây xoan chịu hạn (Azadizachta indica) và cây cóc hành (Azadizachta Sp) ở Đắk Lắk và sản xuất thử một số chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.

– Nghiên cứu khảo nghiệm các dòng xoan trội trên địa bàn Đắk Lắk..

– Nghiên cứu đánh giá các xuất cây ươi trên địa bàn Đắk Lắk..

– Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế vườn đồi, vườn nhà tại huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

– Nghiên cứu xây dựng mô hình nông lâm nghiệp bền vững cho đồng bào tại chỗ huyện Easup tỉnh Đắk Lắk.

– Đánh giá hiệu quả trồng rừng kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đề xuất giải pháp trồng rừng thích hợp cho một số vùng sinh thái.

– Hợp tác đối tác chiến lược trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các tập đoàn Nafood, Him Lam, TH truemilk,…

5.2. Các kết quả đã đạt được

5.2.1. Về giống cây trồng

  – Công nhận cấp Bộ được 2 giống ca cao SXT PBC157 và PBC159 (Quyết định số 174/QĐ-TT-CCN, ngày 04 tháng 5 năm 2011 của CTT – Bộ NN & PTNT; 3 giống ca cao mới TC21, TD28 và TD31 được thông qua Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đồng ý công nhận là giống cho SXT vào năm 2016; 05 cây đầu dòng ca cao TC5, TC7, TC11, TC12, TC13 công nhận vào năm 2006 (Quyết định số 321 QĐ/BNN-KHCN, ngày 26/01/2016).

– Công nhận 04 giống bơ Quốc gia TA1, TA40, Booth 7 và Reed cho các vùng sinh thái Tây Nguyên và Đông Nam bộ năm 2016. Trong đó TA1 và Booth 7 được công nhận chính thức, 02 giống TA40 và Reed được công nhận cho sản xuất thử theo Quyết định 2871/QĐ-BNN-TT ngày 12/7/2016 và Quyết định 4864/QĐ-BNN-TT ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

– Công nhận được 05 cây đầu dòng bơ cho tỉnh Đăk Lăk năm 2010: TA1, TA3, TA5, TA36, TA40 theo Quyết định số 06/CĐD-SNNNT của Sở NN & PTNN Đăk Lăk ngày 02/8/2010.

– Công nhận được 05 cây đầu dòng bơ cho tỉnh Đăk Nông năm 2015 gồm: C.BO.67.663.24664.16.01, C.BO.67.663.24664.16.02, C.BO.67.663.24664.16.03, C.BO.67.663.24664.16.04 và C.BO.67.663.24664.16.05 theo Quyết định 09/QĐ-SNN, ngày 11/01/2016 của Sở NN & PTNT Đăk Nông.

– Bình tuyển được 24 cá thể sầu riêng trội tại Buôn Ma Thuột và Đăk Mil trong đó có cá thể ký hiệu EAKV-01 được Bộ Nông nghiệp và PTNN công nhận là cây đầu dòng tốt năm 1997.

– Bình tuyển được 5 cây đầu dòng điều tốt được BNN&PTNT công nhận theo quyết định số: Theo quyết định số 5309 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/11/2002, bao gồm: BĐ01, ES04, EK24, KP11, KP12.

– Chọn lọc được 10 dòng điều ưu tú, bao gồm: ES-01, ES-04, ESV27-16, BĐ-01, BJW-104, ĐL-102, ĐL-105, Mad-2004, PN1, LG1.

– Công nhận được 5 cây đầu dòng bơ : TA1, TA3, TA5, TA36, TA40 theo QĐ số   06/CĐD-SNNNT của Sở NN & PTNN Đăk Lăk ngày 02/8/2010.

– Chọn lọc được các dòng/giống bơ có triển vọng cho vùng Tây Nguyên, bao gồm: BOOTH, REED, TA1, TA3, TA5, TA36, TA40.

– Bình tuyển được 24 cây đầu dòng mít trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. 8 cây đầu dòng mít được sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk công nhận, bao gồm:   TJF02, TJF03, TJF04, TJF05, TJF17, TJF21, TJF26, TJF27.

– Bình tuyển chọn được 6 cây đầu dòng sầu riêng cho năng suất cao và chất lượng quả ngon trên địa bàn huyện Đăk Mil.

– Đã thu thập và trồng lưu giữ được 16 ký hiệu giống macca trên vườn tập đoàn tại Viện.

– Chọn lọc được 03 giống macca có triển vọng, bao gồm: H2, OC, 508. Năng suất trung bình của các giống đạt 3-6kg hạt/cây sau 7 năm trồng.

5.2.2. Quy trình kỹ thuật

– Quy trình công nghệ ghép ca cao (Quyết định số 461//QĐ-TT-CCN ngày 08/11/2010).

– Quy trình sản xuất ca cao theo hướng bền vững.

– Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc ca cao.

– Quy trình phòng trừ bệnh do nấm Phytophthora trên cây ca cao tại một số vùng trồng chính của Việt Nam.

– Quy trình phòng trừ bọ xít muỗi trên cây ca cao tại một số vùng trồng chính của Việt Nam.

– Quy trình lên men hạt ca cao.

– Quy trình phơi/sấy hạt ca cao.

– Quy trình ghép cải tạo cho cây ca cao.

 – Quy trình kỹ thuật ghép nối ngọn trên giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên, tỷ lệ sống trên 95 % và tỷ lệ xuất vườn trên 85 % theo quyết định số 171 /QĐ-VNLT ngày 17/6/2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

– Quy trình kỹ thuật thâm canh cho giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên, năng suất đạt trên 16 tấn/ha vào năm kinh doanh ổn định theo quyết định số 171 /QĐ-VNLT ngày 17/6/2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

– Quy trình kỹ thuật ghép non sầu riêng cho tỷ lệ sống cao (> 80%) và rút ngắn thời gian trong giai đoạn vườn ươm. Phương pháp này đã được Bộ NN & PTNN công nhận là tiến bộ kỹ thuật năm 1997.

– Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính cho cây điều bằng phương pháp ghép, tỷ lệ sống > 90%.

– Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính cho cây mít bằng phương pháp ghép, tỷ lệ sống > 80%.

– Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Hông.

Các đề tài, dự án đang thực hiện

 – Nghiên cứu tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh chuối, sầu riêng, cam, bơ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh Tây Nguyên. Đề tài trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2017 – 2021 thuộc Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2021.

 – Dự án phát triển chuỗi giá trị xoài trên địa bàn huyện Easoup tỉnh Đăk Lăk, đề tài cấp Tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 – 2017.

– Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây cọ dầu tại Đăk Nông, đề tài cấp tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2015 – 2017.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BỘ MÔN

1. CÁC GIỐNG BƠ ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIỐNG QUỐC GIA

2. CÁC GIỐNG CA CAO ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIỐNG QUỐC GIA

3. ẢNH CÁC CÂY ĐẦU DÒNG MÍT NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

4. CÁC GIỐNG MACA CÓ TRIỂN VỌNG

5. CÁC GIỐNG ĐIỀU TỐT