Bảng giá sản phẩm giống cây trồng, phân bón lá, men vi sinh, cà phê bột