(Tiếng Việt) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cùng Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, Trung tâm Khuyến Nông quốc gia, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum kiểm tra đánh giá các mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.