Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

ABSTRACT Sexual hybridation is primary method for black pepper breeding in order to select good varieties with higher productivity, yield, quality as well as resistance to disease and environmental risks. Research showed that white pepper seeds germinated after 13-27 days after incubation, most of seeds were germinated 15-23 days after incubation with 56,1-86,9% of seeds germinated. The three-month old seedlings of  H-DP6 and  H-L1 showed better growth with good plants…

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng tại Đắk Lắk(04/08/2022)

Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng tại Đắk Lắk ThS. Đinh Thị Nhã Trúc, CN. Nguyễn Vũ Kỳ Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Đơn vị chủ trì và nhóm nghiên cứu đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về…