For more info.: khoahoc@wasi.ac.vn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Weight gain of fattening cattle fed by Total Mixed Ration (TMR)(29/10/2019)

Truong La, Ph.D Division of Research Management and International Cooperation      Using 18 Brahman crossbred bulls from 19 to 20 months for an experiment to examine their Average Daily Gain (ADG) while using diets of Total Mixed Ration (TMR). The bulls were allocated into 6 lots, each of 3 heads. Bulls were fed in 3 different rations by starch foods (maize meal, rice bran, cassava meal) with the same…

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự Hội nghị: “Định hướng về sản xuất Nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ một số nông sản, sản phẩm quả tươi của tỉnh Đắk Lắk”(23/09/2019)

ThS. Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bảo vệ Thực vật phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị: “Định hướng về sản xuất Nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ một số…